Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sektor za delovne migracije je pristojen za področje zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev, čezmejnih napotitev delavcev in koordinacije sistemov socialne varnosti.

Sektor za delovne migracije pripravlja predloge zakonskih in podzakonskih aktov na področju zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji, spremlja izvajanje predpisov, sodeluje tudi pri pripravi zakonodajnih predlogov EU na področju prostega pretoka delavcev in storitev ter vstopa, prebivanja in zaposlovanja državljanov tretjih držav, njegovi predstavniki pa sodelujejo tudi v okviru Svetovalnega in Tehničnega odbora za prost pretok delavcev, Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev ter delovnih skupin Sveta EU s področja migracij.

Na področju delovnih migracij Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tesno sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje ter drugimi ministrskimi resorji, zlasti z Ministrstvom za notranje zadeve.
 
Temeljni akt na področju zaposlovanja, samozaposlovanja in dela je Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki določa načine in pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge države za urejanje in zaščito domačega trga dela. V Sloveniji ločimo dva temeljna režima zaposlovanja in dela tujcev, in sicer:

  • Napotitev delavcev na delo v tujino

    Namen napotitev delavcev na delo je krepitev poslovanja, pomoč pri premoščanju vrzeli na trgu dela ter izboljšanje družbenoekonomskega položaja delavcev in njihovih družin. Fenomen napotovanja delavcev odraža napetosti med socialnimi in ekonomskimi interesi znotraj Evropske unije (EU).