Skoči do osrednje vsebine

Namen napotitev delavcev na delo je krepitev poslovanja, pomoč pri premostiti vrzeli na trgu dela in izboljšati družbenoekonomski položaj delavcev in njihovih družin. Fenomen napotovanja delavcev reflektira napetosti med socialnimi in ekonomskimi interesi znotraj EU.

Delavec je lahko napoten na delo v tujino, če tako želi sam ali ali če ga napoti delodajalec. V vsakem primeru pa mora delavec, ki je napoten na delo v tujino, izpolnjevati naslednje pogoje, ki izhajajo iz Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.

Napoteni delavec lahko opravlja delo v tujini le, če izpolnjuje enega od treh pogojev:

  • napotitev delavcev na ozemlje katere od držav članic na lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi pogodbe, sklenjene med podjetjem, ki je delavce napotilo, in pogodbenico, ki so ji storitve namenjene;
  • napotitev delavcev v ustanovo ali podjetje, ki je v lasti skupine na ozemlju katere od držav članic EU na podlagi akta o napotitvi;
  • ko podjetje ali agencija za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku posreduje delo delavca podjetju uporabniku, s sedežem na ozemlju katere od držav članic EU.

Napotitev delavca na delo v tujino

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Čezmejne napotitve

Napoteni delavci so osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane.

V času napotitve napoteni delavci in samozaposlene osebe, ki gredo opravljat podobno dejavnost v drugo državo, ostanejo vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji. Delodajalec oziroma samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji plačuje prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti.

Pristojne institucije