Skoči do osrednje vsebine

V okviru prava socialne varnosti Evropske unije je s 01.05.2010 začela veljati nova uredbena ureditev koordinacije sistemov socialne varnosti. Glavna cilja nove ureditve sta poenostavitev in modernizacija. Pomembne so tudi nekatere novosti glede postopkov odločanja o socialnih pravicah, kar posledično zagotavlja višjo stopnjo varstva pravic.

Štiri osnovna načela predpisov

Pravila koordinacije sistemov socialne varnosti določajo Uredbe 883/2004, 987/2009 in 1231/2010 ter drugi podredni predpisi, ki jih sprejema pristojno delovno telo Evropske komisije. 

Pravila koordinacije sistemov socialne varnosti določa štiri osnovna načela, in sicer:

  1. zavarovani smo samo po zakonodaji ene države, zato tudi prispevke plačujemo samo v eni državi (načelo "lex loci laboris" oziroma velja tista zakonodaja, kjer se opravlja delo). 
  2. V državi, v kateri smo zavarovani, imamo enake pravice in obveznosti kot državljani te države (načelo enakega obravnavanja in načelo nediskriminacije).
  3. Ko uveljavljamo svoje pravice, pristojni zavod po potrebi upošteva tudi zavarovalno oziroma delovno dobo in prebivanje v drugih državah.
  4. Če smo upravičeni do denarnega nadomestila, ga bomo na splošno prejemali, tudi če živimo v drugi državi. To je načelo o prenosljivosti pravic.

Dodatne informacije v zvezi s koordinacijo sistemov socialne varnosti EU: