Skoči do osrednje vsebine

Koordinacija sistemov socialne varnosti omogoča povezovanje sistemov socialne varnosti, ki uresničuje svobodo gibanja oseb znotraj Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki zagotavlja, da posameznik pri gibanju med državami članicami EU in EGP ne izgubi pravic, ki izhajajo iz sistema socialne varnosti. Brez tega učinkovitega enotnega mehanizma bi bilo prosto gibanje oseb lahko resno ogroženo.

Osnovna načela koordinacije sistemov socialne varnosti

Pravila koordinacije sistemov socialne varnosti določajo štiri osnovna načela, in sicer:

  1. Zavarovani smo samo po zakonodaji ene države, zato tudi prispevke plačujemo samo v eni državi po načelu "lex loci laboris" oziroma po načelu, da velja tista zakonodaja, kjer se opravlja delo. 
  2. V državi, v kateri smo zavarovani, imamo enake pravice in obveznosti kot državljani te države, po načelu enakega obravnavanja in načela nediskriminacije. 
  3. Ko uveljavljamo svoje pravice, pristojni organ (v Sloveniji: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) po potrebi upošteva tudi zavarovalno oziroma delovno dobo in prebivanje v drugih državah. 
  4. Če smo upravičeni do denarnega nadomestila, ga bomo na splošno prejemali, tudi če živimo v drugi državi. To je načelo o prenosljivosti pravic. 

Čezmejno delo na daljavo

S 1. septembrom 2023 se uporablja Okvirni sporazum o delu na daljavo, ki ga je soglasno sprejela Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti kot dogovor držav članic EU. 

Glavna značilnost dela na daljavo je, da lahko zaposleni ali samozaposleni opravlja dejavnost na kateri koli lokaciji in je tako popolnoma neodvisen od lokacije. Po tem se delo na daljavo razlikuje od vseh drugih dejavnosti, ki zahtevajo ali predvidevajo opravljanje dejavnosti na določenem kraju.

Tako kot vse druge oblike čezmejnega dela to pomeni, da poteka v več kot eni državi članici in da oseba izpolnjuje merila, določena v točki a, b in d prvega člena Uredbe 883

Primeri o čezmejnem delu na daljavo