Skoči do osrednje vsebine

Področje sektorja za zaposlovanje obsega pripravo zakonov in drugih predpisov, katerih namen je s hitrejšim ukrepanjem države na trgu dela povečati varnost iskalcev zaposlitve, zlasti brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Sektor tudi rešuje pritožbe zoper odločbe Zavoda Republike Slovenija za zaposlovanje (organ druge stopnje), načrtuje, pripravlja in spremlja programe aktivne politike zaposlovanja in pokriva področje začasnega in občasnega dela upokojencev.

Sektor pripravlja letna poročila o izvajanju ukrepov države na trgu dela, ki jih pošlje v seznanitev Vladi, strateške dokumente na področju aktivne politike zaposlovanja, analize, informacije ter druga gradiva s področja trga dela. Zadolžen je za nacionalno koordinacijo jamstva za mlade, vpet v evropske in mednarodne zadeve - aktivno sodeluje v Odboru za zaposlovanje (EMCO), ki usklajuje politike zaposlovanja in trga dela na evropski in nacionalni ravni.

Področje sektorja za zaposlovanje

 • Aktivna politika zaposlovanja

  Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih težavna in dolgotrajna; na tej poti lahko posameznikom preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja pomagamo s programi usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja.

 • Pravice in obveznosti brezposelnih

  Za pridobitev pravic iz naslova brezposelnosti je obvezna prijava v evidenco brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje. Z vpisom v evidenco posameznik poleg pravic, prevzame tudi obveznost aktivnega iskanja zaposlitve.

 • Ranljive skupine na trgu dela

  Povpraševanje delodajalcev po delavcih se povečuje, registrirana brezposelnost se znižuje. Kljub temu v evidenci brezposelnih oseb ostajajo težje zaposljive osebe, in sicer osebe, starejše od 55 let, mladi iskalci prve zaposlitve ter osebe z zdravstvenimi in drugimi ovirami. Te skupine tvorijo glavnino dolgotrajne brezposelnosti, zato zanje pripravljamo in izvajamo posebne ukrepe za približevanje trgu dela.

 • Delo upokojencev

  Upokojencem je omogočen ponoven vstop na trg dela. S ponovno aktivacijo na trg dela ter dodatnega zaslužka, upokojenci na ta način ohranjajo tudi družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje.

Organizacijska enota

 • Projektna enota za zaposlovanje

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Direktorat za trg dela in zaposlovanje
  Sektor za zaposlovanje

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana