Skoči do osrednje vsebine

Študenti višjih strokovnih šol v dveh letih študija pridobijo uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, kjer je študentom omogočen neposreden stik z delodajalci. V Sloveniji deluje 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki izvajajo 33 različnih študijskih programov.

Postopek vpisa

Postopek prijave v višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje. Opis postopka najdete na spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vpis za študijsko leto 2021/2022

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:

 • Prvi prijavni rok: od 15. februarja do 18. marca 2021
 • Drugi prijavni rok: od 24. avgusta do 31. avgusta 2021

Pomembni datumi:

 • Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 12. februarja 2021 in v soboto, 13. februarja 2021. Glede na epidemiološko situacijo bosta informativna dneva organizirana na daljavo. Informacije o načinu izvedbe, natančnih terminih in ustreznih povezavah vseh višjih strokovnih šol bodo objavljene na spletnih straneh Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije na povezavi https://www.skupnost-vss.si/informativni-dnevi-2021/.
 • Višje strokovne šole bodo do 15. junija 2021 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
 • Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 23. avgusta 2021 na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.
 • Višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2021 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
 • Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • Izredni študenti se lahko vpisujejo na še prosta mesta do 30. oktobra 2021.

Opozorilo

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju  (Uradni list RS, št 86/2004, 100/2013) določa:

 • Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.
 • V primeru omejitve vpisa imajo prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. 

Razpisi za vpis po študijskih letih

Na spodnjih povezavah najdete razpise za vpis v višje strokovno izobraževanje od študijskega leta 2019/20 dalje. Starejše razpise najdete na arhivski spletni strani ministrstva.