Skoči do osrednje vsebine

Študenti višjih strokovnih v dveh letih študija pridobijo uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, kjer je študentom omogočen neposreden stik z delodajalci. V Sloveniji deluje 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki izvajajo 33 različnih študijskih programov.

Postopek prijave v višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje. O postopku vpisa si lahko preberete tudi na državnem portalu eUprava.

Študijsko leto 2020/2021

Opozorilo

  • Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.
  • V primeru omejitve vpisa imajo prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Arhiv razpisov za vpis v višje strokovno izobraževanje

Naziv Datum objave Rok prijave
1. 2. 2019
30. 8. 2019
Iskalnik