Skoči do osrednje vsebine

Študenti višjih strokovnih šol v dveh letih študija pridobijo uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, kjer je študentom omogočen neposreden stik z delodajalci. V Sloveniji deluje 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki izvajajo 33 različnih študijskih programov.

Postopek vpisa

Postopek prijave v višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje. Opis postopka najdete na spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vpis za študijsko leto 2021/2022

Pomembni datumi:

 • Glede na epidemiološko situacijo bosta informativna dneva organizirana v petek, 12. februarja 2021, ter v soboto, 13. februarja 2021 na daljavo. Informacije o načinu izvedbe, natančnih terminih in ustreznih povezavah vseh višjih strokovnih šol bodo objavljene na spletnih straneh Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije na povezavi https://www.skupnost-vss.si/informativni-dnevi-2021/.

Vpis za študijsko leto 2020/2021

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:

 • Prvi prijavni rok: od 12. februarja do 9. aprila 2020.
 • Drugi prijavni rok: od 24. avgusta do 31. avgusta 2020.

Pomembni datumi:

 • Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek 12. februarja 2020 in v soboto 15. februarja 2020.
 • Višje šole bodo do 15.junija 2020 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne  nadarjenosti oziroma psihične sposobnosti.
 • Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prve prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 20. avgusta 2020.
 • Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 21. avgusta 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe  in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.
 • Od 24. do 31. avgusta 2020 je odprt drugi prijavni rok za oddajo prijave na še prosta vpisna mesta Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje.
 • Višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2020 v drugem pripravnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
 • Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku  in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 30. oktobra 2020.

Opozorilo

 • Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.
 • V primeru omejitve vpisa imajo prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Razpisi za vpis po študijskih letih

Na spodnjih povezavah najdete razpise za vpis v višje strokovno izobraževanje od študijskega leta 2019/20 dalje. Starejše razpise najdete na arhivski spletni strani ministrstva.

Naziv Datum objave Rok prijave
1. 2. 2019
30. 8. 2019