Skoči do osrednje vsebine

Vloga učiteljev in drugih strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja postaja vedno zahtevnejša in obsežnejša. Za kakovosten kader v šolstvu sta zato tako začetno izobraževanje in vstop v poklic kot kontinuiran profesionalni razvoj in celostno karierni razvoj ključnega pomena.

Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje

Karierna pot vsakega posameznega strokovnega delavca se začne z izbiro študijskega programa, nadaljuje se z uvajalnim obdobjem, uspešno opravljenim strokovnim izpitom in samostojnim vstopom v igralnico, razred ali skupino. Vendar pa je to šele začetek razvoja vsakega posameznega strokovnega delavca. Vsak posameznik se mora, če želi opravljati delo z malčki, otroki ali mladostniki, pa tudi odraslimi nenehno vseživljenjsko izobraževati in usposabljati.

Iskalnik