Skoči do osrednje vsebine

Pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Pripravništvo je ena od oblik pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj, ki so obvezne za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Pripravništvo s sklenjenim delovnim razmerjem

Pripravnik je oseba s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na pripravniškem mestu, na katero ga na podlagi razpisa pripravniških mest razporedi ministrstvo z namenom, da se pod vodstvom mentorja usposobi za samostojno opravljanje dela. Ministrstvo objavi razpis pripravniških mest, ko obstajajo razpoložljiva sredstva v državnem proračunu. Svetujemo, da na spletni strani ministrstva oziroma Uradnem listu RS spremljate objavljene razpise.

Volontersko pripravništvo

Volontersko pripravništvo je ukinjeno. Vlada Republike Slovenije je na svoji 13. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejela sklep, da ne podpira sklepanja novih pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju. Vlada je ministrstvom in vladnim službam naložila, da novih pogodb ne sklepajo. Na podlagi tega je bil spremenjen tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki volonterskega pripravništva ne predvideva več.

 

Javni razpisi

Naziv Datum objave Rok prijave
31. 3. 2023
23. 6. 2023
31. 3. 2023
23. 6. 2023