Skoči do osrednje vsebine

Ustreznost izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Za opravljanje dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih morajo strokovni delavci obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit. Smer in stopnjo izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posameznem javnoveljavnem programu določajo zakoni in podzakonski predpisi.

Pedagoško-andragoška izobrazba

Pedagoško-andragoško izobrazbo si, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pridobi, kdor opravi vse obveznosti po:

  • študijskem programu za pridobitev izobrazbe druge stopnje, po katerem se pridobi strokovni naslov magister profesor oziroma po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, po katerem se pridobi strokovni naslov profesor, kar se dokazuje z javno listino diplome;
  • ustreznem študijskem programu za pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, kar se dokazuje z javno listino potrdila;
  • študijskem programu, ki vključuje ustrezne strokovne vsebine.

Vključenost ustreznih pedagoško-andragoških znanj v študijskih programih iz tretje alineje ugotavlja Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Na podlagi ugotovitev Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (pred 15. 6. 2016 Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije) so bili sprejeti sklepi za spodaj navedene študijske programe za pridobitev izobrazbe. 

Povezane teme

Zakonodaja