Skoči do osrednje vsebine

Ustreznost izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Za opravljanje dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih morajo strokovni delavci obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit. Smer in stopnjo izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posameznem javnoveljavnem programu določajo zakoni in podzakonski predpisi.

Pedagoško-andragoška izobrazba

Pedagoško-andragoško izobrazbo si, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pridobi, kdor opravi vse obveznosti po:

  • študijskem programu za pridobitev izobrazbe druge stopnje, po katerem se pridobi strokovni naslov magister profesor oziroma po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, po katerem se pridobi strokovni naslov profesor, kar se dokazuje z javno listino diplome;
  • ustreznem študijskem programu za pedagoško-andragoško izpopolnjevanje, kar se dokazuje z javno listino potrdila;
  • študijskem programu, ki vključuje ustrezne strokovne vsebine.

Vključenost ustreznih pedagoško-andragoških znanj v študijskih programih iz tretje alineje ugotavlja Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Na podlagi ugotovitev Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (pred 15. 6. 2016 Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije) so bili sprejeti sklepi za spodaj navedene študijske programe za pridobitev izobrazbe. 

Interna navodila o merilih za soglasje k študijskim programom za izobraževanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Interna navodila o merilih za soglasje k študijskim programom za izobraževanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja urejajo merila, ki se uporabljajo pri izdaji soglasja ministrstva, pristojnega za izobraževanje k študijskim programom za izobraževanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, in ga mora Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pridobiti v postopku akreditacije posameznega pedagoškega študijskega programa.

Povezane teme

Svetovalki za kadrovske pogoje na področju vzgoje in izobraževanja

Zakonodaja