Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za razvoj kadrov v šolstvu opravljamo naloge, povezane z vstopom v poklic in z nadaljnjim profesionalnim razvojem strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Ukvarjamo se z vodenjem projektov kohezijske politike Evropske unije ter s pripravo in koordinacijo izhodišč in usmeritev za odločanje o pogojih strokovnih delavcev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, izvajanjem uvajalnega obdobja in strokovnega izpita, pogojev, načina in postopka, s katerim se strokovnim delavcem omogoča nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter napredovanje v naziv, s priznavanjem poklicnih kvalifikacij pa sodelujemo pri izvrševanju temeljnih svoboščin notranjega trga Evropske unije.

  • Razvoj kadrov v šolstvu

    Strokovni izpit, pripravništvo, napredovanje v nazive, študijske pomoči za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju vzgoje in izobraževanja, ustreznost izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju