Skoči do osrednje vsebine

Srednješolsko izobraževanje je prvi korak k izbiri poklicne poti. Dijaki z njim pridobijo dragoceno znanje in izkušnje za vstop na trg dela ali nadaljnje izobraževanje na univerzitetnih študijskih programih oziroma študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja.
Nadzor izvaja Inšpektorat za šolstvo in šport.

S srednjimi šolami vsem državljanom omogočamo pridobivanje splošne izobrazbe in poklica, spodbujamo ustvarjalnost in omogočamo tudi povezovanje v širšo evropsko družbo. V procesu izobraževanja dijakom pomagamo tudi s subvencijami za prehrano in prevozerazvejano mrežo dijaških domov ter štipendijami za posamezne poklicne usmeritve ali nadarjene posameznike.

Srednješolsko izobrazbo si posamezniki lahko izberejo sami glede na svoje veščine, zanimanje in poklicne cilje. Pri izbiri ustrezne šole in programa jim je v pomoč spletni portal Moja izbira.

Vrste srednješolskega izobraževanja

Srednješolsko izobraževanje delimo na:

  • splošno,
  • poklicno ter
  • strokovno.

Splošno srednje izobraževanje izvajajo splošne in strokovne gimnazije. Nižje in srednje poklicno izobraževanje ter strokovno izobraževanje izvajajo poklicne in strokovne šole, praktično usposabljanje z delom pa šole izvajajo skupaj z delodajalci.

Javne poklicne in strokovne šole ter dijaške domove ustanavlja država. Javne gimnazije prav tako, lahko pa jih ustanovi tudi mestna občina v soglasju z državo.