Skoči do osrednje vsebine

Splošno srednješolsko izobrazbo se lahko pridobi v izobraževalnih programih, kot so; gimnazija, ki je splošna in klasična; strokovna gimnazija, ki je tehniška, ekonomska, umetniška in maturitetni tečaj.

V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor uspešno konča osnovno šolo. S programom se lahko določijo tudi posebni vpisni pogoji.

Z izjemo enoletnega maturitetnega tečaja ti programi trajajo štiri leta. Zaključijo se s splošno maturo. Opravljena splošna matura omogoča nadaljevanje izobraževanje na vseh področjih univerzitetnega študija ter v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja.

Gimnazija s športnimi oddelki je različica splošne gimnazije s poudarkom na športni vzgoji.

V umetniški gimnaziji se dijaki lahko izobražujejo v glasbeni, plesni in likovni smeri, lahko  izberejo tudi smer Gledališče in film.

Maturitetni tečaj

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • srednje poklicno,
  • srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
  • tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali
  • četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi
  • kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika.

Povezane storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Iskalnik