Skoči do osrednje vsebine

Splošno srednješolsko izobrazbo se lahko pridobi v izobraževalnih programih: gimnazija in maturitetni tečaj.

Gimnazijski programi in maturitetni tečaj se zaključijo s splošno maturo. Opravljena splošna matura omogoča nadaljevanje izobraževanja na vseh področjih univerzitetnega študija ter v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja.

Gimnazija

Gimnazijsko izobraževanje delimo na splošno (splošna in klasična gimnazija) in strokovno (tehniška, ekonomska in umetniška gimnazija). V umetniški gimnaziji se dijaki lahko izobražujejo v glasbeni, plesni in likovni smeri, lahko izberejo tudi smer Gledališče in film.

Program splošne in ekonomske gimnazije se lahko izvaja tudi v športnih oddelkih.

Gimnazijski programi trajajo štiri leta.

V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo. S programom se lahko določijo tudi posebni vpisni pogoji.

Maturitetni tečaj

V maturitetni tečaj, ki traja eno leto, se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • srednje poklicno izobraževanje,
  • srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
  • tretji letnik gimnazije in je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto,
  • zasebni program gimnazije s priznanim statusom javno-veljavnega programa po sklepu pristojnega strokovnega sveta, da zagotavlja minimalna znanja za uspešen zaključek izobraževanja.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše tudi oseba, ki ni končala izobraževanja iz prejšnjih alinej, je pa zaključila osnovnošolsko izobraževanje in je uspešno opravila preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije iz obveznih in izbirnih predmetov splošne mature v skladu z zakonom, ki ureja maturo.

Povezane storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje