Skoči do osrednje vsebine

Splošno srednješolsko izobrazbo se lahko pridobi v izobraževalnih programih: Gimnazija (splošna gimnazija, klasična gimnazija), Strokovna gimnazija (tehniška, ekonomska, umetniška) in Maturitetni tečaj.

V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor uspešno konča osnovno šolo. S programom se lahko določijo tudi posebni vpisni pogoji.

Z izjemo enoletnega maturitetnega tečaja ti programi trajajo štiri leta. Zaključijo se s splošno maturo. Opravljena splošna matura omogoča nadaljevanje izobraževanje na vseh področjih univerzitetnega študija ter v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja.

Gimnazija s športnimi oddelki je različica splošne gimnazije s poudarkom na športni vzgoji.

V umetniški gimnaziji se dijaki lahko izobražujejo v glasbeni, plesni in likovni smeri, lahko  izberejo tudi smer Gledališče in film.

Maturitetni tečaj

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • srednje poklicno,
  • srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
  • tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali
  • četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi
  • kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika.

Zakonodaja

Iskalnik