Skoči do osrednje vsebine

Prijava k izpitu v srednji šoli

Dijak lahko opravlja preizkus znanja s predmetnimi, dopolnilnimi in popravnimi izpiti. Dopolnilni, popravni in predmetni izpit opravlja v šoli, v katero je vpisan, preizkus znanja ter predmetni izpit za vpis v drug izobraževalni program pa v šoli, ki izvaja izobraževalni program, v katerega se želi vpisati oziroma je že vpisan.

Ustni del izpita se opravlja v skladu z izpitnim redom pred šolsko izpitno komisijo, ki jo imenuje ravnatelj med učitelji šole. Šolska izpitna komisija ima predsednika, izpraševalca in še vsaj enega člana. Izpraševalec mora biti učitelj predmeta oziroma nosilec strokovnega modula iz katerega dijak opravlja izpit. Vsaj dva člana komisije sta praviloma učitelja predmeta oziroma strokovnega modula iz katerega dijak opravlja izpit.

V vajeniški obliki izobraževanja je lahko član šolske izpitne komisije tudi mentor, ki je usposabljal dijaka pri delodajalcu.

Izredni dijak lahko opravlja delne in končne izpite na šoli, v katero je vpisan.

Predmetni izpit

Predmetni izpit, izpit strokovnega modula in izpit interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS) opravlja dijak, ki:

  • hitreje napreduje,
  • izboljšuje končno oceno iz predmeta oziroma strokovnega modula,
  • se želi vpisati v drug izobraževalni program, pri čemer se pri predmetnem izpitu ocenjuje znanje, potrebno za vključitev v drug izobraževalni program.

Dopolnilni izpit

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do konca pouka pri predmetu oziroma strokovnem modulu oziroma ITS v enem oziroma več ocenjevalnih obdobjih ni pridobil dovolj ocen v skladu s šolskimi pravili ocenjevanja.

Popravni izpit

Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma strokovnih modulov oziroma ITS, pri katerih ima končno oceno nezadostno.

Delni in končni izpit

Dijakom v izrednem izobraževanju se z delnim izpitom ocenjuje znanje po vsebinsko zaokroženih delih predmeta oziroma strokovnega modula. S končnim izpitom se ocenjuje znanje po zaključenih vsebinskih sklopih iz predmeta oziroma strokovnega modula v posameznem programu.