Skoči do osrednje vsebine

Prijavnica za drugi krog izbirnega postopka za vpis v srednjo šolo

Kandidati, ki niso bili sprejeti v prvem krogu, oddajo na svoji prvotno izbrani srednji šoli, kjer imajo svojo prvotno prijavnico, prijavnico za drugi krog, in sicer najkasneje do 26. 6. 2024, do 15. ure.

Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Način izvedbe

Kandidati, ki niso bili sprejeti v prvem krogu, oddajo prijavnico za drugi krog na svoji prvotno izbrani srednji šoli, in sicer najkasneje do 26. 6. 2024, do 15. ure.