Skoči do osrednje vsebine

Vpis v naslednje letnike srednje šole

Dijak se vpiše v naslednje letnike, ko izpolni vse obveznosti, določene z izobraževalnim programom oziroma v skladu z odločitvijo pristojnega organa šole z vpisnico.

Vpisnico je potrebno oddati najkasneje do začetka šolskega leta. Dijaku, ki se iz utemeljenih razlogov ni mogel vpisati v roku, šola zagotovi vpis naknadno.