Skoči do osrednje vsebine

S poklicno in strokovno izobrazbo si dijaki pridobijo poklic za vstop na trg dela. Poklicno in strokovno srednješolsko izobraževanje delimo na srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ter poklicni tečaj.

Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje

Šolanje v programih srednjega strokovnega izobraževanja traja 4 leta, v programih poklicno tehniškega izobraževanja, ki je namenjen dijakom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje, pa dve leti.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost dopuščajo.

Srednje poklicno izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje traja tri leta in se konča z zaključnim izpitom.

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Dijaki povezano spoznavajo splošne in strokovne predmete, kar jim omogoča pridobiti sistematično strokovno-teoretično znanje na ustreznem poklicnem področju.

Nižje poklicno izobraževanje

V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpišejo tudi učenci, ki v devetih letih osnovnošolskega izobraževanja končajo vsaj sedmi razred osnovne šole ali so zaključili osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Izobraževanje traja dve leti.

Dijaki šolanje končajo z zaključnim izpitom.

Poklicni tečaj

Enoletni poklicni tečaji so namenjeni tistim, ki si želijo pridobiti strokovno izobrazbo ali dodatno kvalifikacijo in so končali:

  • četrti letnik gimnazije,
  • ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Povezane storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Iskalnik