Skoči do osrednje vsebine

S poklicno in strokovno izobrazbo si dijaki pridobijo poklic za vstop na trg dela. Poklicno in strokovno srednješolsko izobraževanje delimo na srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ter poklicni tečaj.

Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje

Šolanje v programih srednjega strokovnega izobraževanja traja 4 leta, v programih poklicno tehniškega izobraževanja, ki je namenjen dijakom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje, pa dve leti.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost dopuščajo.

Srednje poklicno izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje traja tri leta in se konča z zaključnim izpitom.

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Dijaki povezano spoznavajo splošne in strokovne predmete, kar jim omogoča pridobiti sistematično strokovno-teoretično znanje na ustreznem poklicnem področju.

Nižje poklicno izobraževanje

V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpišejo tudi učenci, ki v devetih letih osnovnošolskega izobraževanja končajo vsaj sedmi razred osnovne šole ali so zaključili osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Izobraževanje traja dve leti.

Dijaki šolanje končajo z zaključnim izpitom.

Poklicni tečaj

Enoletni poklicni tečaji so namenjeni tistim, ki si želijo pridobiti strokovno izobrazbo ali dodatno kvalifikacijo in so končali:

  • četrti letnik gimnazije,
  • ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Povezane storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Iskalnik