Skoči do osrednje vsebine

S poklicno in strokovno izobrazbo si dijaki pridobijo poklic za vstop na trg dela. Poklicno in strokovno srednješolsko izobraževanje delimo na nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje ter poklicni tečaj.

V programe poklicnega in strokovnega izobraževanja se vpisujejo tisti, ki so uspešno končali osnovno šolo. Z izobraževalnim programom se lahko določijo tudi posebni vpisni pogoji.

Programi nižjega poklicnega in srednjega poklicnega izobraževanja se zaključijo z zaključnim izpitom, programi srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja pa s poklicno maturo.

Dodato o zaključnem izpitu (tudi vzorci zapisnika, prijavnice in odjavnice za zaključni izpit) je objavljeno na spletni strani Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) in Državni izpitni center (RIC).

Nižje poklicno izobraževanje

V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpišejo tudi tisti, ki so v devetih letih osnovnošolskega izobraževanja končali vsaj sedmi razred osnovne šole in tudi tisti, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Izobraževanje traja dve leti in se konča z zaključnim izpitom

Srednje poklicno izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje traja tri leta in se konča z zaključnim izpitom.

Večina programov srednjega poklicnega izobraževanja se lahko izvaja tudi v vajeniški obliki.

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje

Šolanje v programih srednjega strokovnega izobraževanja traja 4 leta, v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, ki je namenjen dijakom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje, pa dve leti.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost dopuščajo.

Poklicni tečaj

Enoletni poklicni tečaji so namenjeni tistim, ki si želijo pridobiti strokovno izobrazbo in so končali:

  • četrti letnik gimnazije,
  • ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Srednješolski programi nadaljnjega izpopolnjevanja in usposabljanja

Programi izpopolnjevanja in usposabljanja omogočajo poglabljanje in razširjanje strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Po zaključenem programu se pridobi poklicna kvalifikacija na isti ravni, kot je kvalifikacija izobrazbe.

Programi so objavljeni na spletni strani Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI).

Povezane storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje