Skoči do osrednje vsebine

Vsako leto, predvidoma v januarju, na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, pripravimo in objavimo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. V skladu z vsakoletnim rokovnikom se kandidati do določenega roka prijavijo za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program.

Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Pri izbiri poklicne smeri je učencem lahko v pomoč tudi seznam deficitarnih poklicev, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Gre za poklice, za katere je na trgu dela manj delavcev, kot jih potrebujejo delodajalci. Zanje so razpisane štipendije, ki so dijakom lahko v pomoč v času šolanja.

Informativne dneve za poklicne programe, za katere so razpisana učna mesta pri delodajalcih, organizirata tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.

Postopek prijave za vpis v srednjo šolo

Podrobnejši postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva najdete na spletnem portalu eUprava.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Obvestilo o poteku prenosa prijavnice za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2023/2024

Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole

Dijaki lahko spremljajo, kakšno je dnevno stanje prijav in vpis v različne vrste programov ter stanje prostih mest.

Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij

Če prihaja do tehničnih težav pri dostopanju do zgornjih spletnih povezav, lahko stanje prijavljenih na dan 3. 4. 2023 pogledate tudi na tej povezavi.

Opomba: Zgornji povezavi vsebujeta podatke o stanju prijavljenih kandidatov. Od 16. do 21. 6. 2023, odvisno od razporeda šol, poteka na srednjih šolah prvi krog izbirnega postopka in dejanski vpis prijavljenih kandidatov. Takoj, ko srednja šola prijavljene kandidate sprejme, se jim v aplikaciji spremeni status s "prijavljenega" v "sprejetega", zato trenutno podatki o stanju prijavljenih niso merodajni in pravilni. Podatke o številu prostih mest za drugi krog izbirnega postopka za kandidate, ki so prijavljeni na program z omejitvijo vpisa in v prvem krogu ne bodo sprejeti, najdete v rubriki "Omejitev vpisa", v tabeli prostih mest za drugi krog. Ko se bo prvi krog izbirnega postopka izvedel, pa bomo objavili Stanje vpisanih kandidatov.

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja

Programi poklicnih tečajev in maturitetni tečaj

Omejitev vpisa

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Kandidati, ki niso bili sprejeti v prvem krogu, oddajo na svoji prvotno izbrani srednji šoli, kjer imajo svojo prvotno prijavnico, prijavnico za drugi krog, in sicer najkasneje do 23. 6. 2023, do 15. ure.

Šolska dokumentacija

Šolska dokumentacija za srednje šole predstavlja obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi za vpis in ob vpisu v srednje šole, za izpite v srednji šoli (popravne, predmetne, dopolnilne, diferencialne, delne) ter ob zaključku izobraževanja (zaključni izpiti, poklicna matura, splošna matura).

Obrazce šolske dokumentacije najdete znotraj posameznih storitev, ki so navedene spodaj. Obrazce za vpis v športni oddelek programa Gimnazija najdete znotraj storitve Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis.

Prijavnice

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Razpisi za vpis po šolskih letih

Na spodnjih povezavah najdete razpise za vpis v srednje šole in dijaške domove od šolskega leta 2019/20 dalje. Starejše razpise najdete na arhivski spletni strani ministrstva.