Skoči do osrednje vsebine

Vsako leto, predvidoma v januarju, na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, pripravimo in objavimo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. V skladu z vsakoletnim rokovnikom se kandidati do določenega roka prijavijo za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program.

Obvestilo o poteku prenosa prijavnice za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2024/2025

Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Pri izbiri poklicne smeri je učencem lahko v pomoč tudi seznam deficitarnih poklicev, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Gre za poklice, za katere je na trgu dela manj delavcev, kot jih potrebujejo delodajalci. Zanje so razpisane štipendije, ki so dijakom lahko v pomoč v času šolanja.

Informativne dneve za poklicne programe, za katere so razpisana učna mesta pri delodajalcih, organizirata tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.

Rokovniki

Minister za vzgojo in izobraževanje je v skladu s petim odstavkom 2. člena Pravilnika o vpisu v srednje šole izdal Rokovnik za izvedbo prijavno - vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2024/2025.

Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025 (pdf)

Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025 (doc)

V tem delu rokovnika so opredeljeni ključni roki za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole. Razpis za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2024/2025 bo na tej spletni strani objavljen najkasneje do 15. januarja 2024.

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2024/2025 (pdf)

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2024/2025 (doc)

V tem delu rokovnika so opredeljeni ključni roki za izvedbo prijavno - vpisnega postopka za vpis v srednje šole za kandidate, ki se prihodnje šolsko leto 2024/2025 vpisujejo v začetni letnik izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja. Kandidati morajo prijavnico za vpis v srednje šole oddati najkasneje do 2. aprila 2024. Kandidati, ki se bodo prijavili v izobraževalni program, za katerega je treba predhodno opraviti preizkus nadarjenosti (to so izobraževalni programi Tehnik oblikovanja, Fotografski tehnik, Tehnik zobne protetike, Umetniška gimnazija - likovna smer, glasbena smer in plesna smer), se morajo za opravljane preizkusa nadarjenosti prijaviti že do 4. marca 2024. Prav tako morajo do 4. marca 2024 oddati ustrezno dokumentacijo za ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev tudi kandidati, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija - športni oddelek in Ekonomska gimnazija - športni oddelek.

Ministrstvo bo na tej spletni strani 8. aprila 2024, predvidoma po 15. uri, objavilo stanje prijavljenih kandidatov na regijo, šolo in program natančno. Kandidati imajo potem čas do 23. aprila 2024, do 15. ure, da svojo prijavnico prenesejo na drugo šolo ali v drug izobraževalni program. To lahko storijo tudi večkrat. V skladu z rokovnikom bo 24. maja 2024 objavljen seznam šol, ki bodo vpis v šolsko leto 2024/2025 omejile. Kandidati se bodo dejansko vpisovali v srednjo šolo po zaključku 9. razreda. Prvi krog izbirnega postopka bo potekal med 17. in 21. junijem 2024. Kandidati, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka. bodo prijavnico za drugi krog oddali do 26. junija 2024, do 15. ure. Vse podrobnosti bodo pojasnjene v razpisu, ki bo objavljen 15. januarja 2024.

Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v začetni letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2024/2025 (pdf)

Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v začetni letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2024/2025 (doc)

Ta rokovnik vsebuje roke za izvedbo prijavno - vpisnega postopka za vpis v izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, v katere se lahko vpisujejo dijaki, ki so predhodno uspešno zaključili ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja. Rok za prijavo v te programe je 13. maj 2024. Stanje prijavljenih kandidatov v tovrstne programe bo na tej spletni strani objavljeno 17. maja 2024, popoldne, kandidati pa bodo lahko svojo prijavnico prenesli na drugo šolo ali v drug izobraževalni program do 3. junija 2024. Srednje šole bodo kandidate v primeru omejitve vpisa obvestile najkasneje 20. junija 2024.

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v maturitetni tečaj in poklicne tečaje za šolsko leto 2024/2025 (pdf)

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v maturitetni tečaj in poklicne tečaje za šolsko leto 2024/2025 (doc)

V tem delu rokovnika so opredeljeni roki za izvedbo prijavno - vpisnega postopka za vpis v programe poklicnih tečajev in programa Maturitetni tečaj. Rok za prijavo je 5. september 2024. Srednje šole bodo prijavljene kandidate obvestile o morebitnih omejitvah vpisa najkasneje 24. septembra 2024.

Postopek prijave za vpis v srednjo šolo

Podrobnejši postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva najdete na spletnem portalu eUprava.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole

Dijaki lahko spremljajo, kakšno je dnevno stanje prijav in vpis v različne vrste programov ter stanje prostih mest.

Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij

Če prihaja do tehničnih težav pri dostopanju do zgornjih spletnih povezav, lahko stanje prijavljenih na dan 2. 4. 2024 pogledate tudi na tej povezavi.

Opomba: Zgornji povezavi vsebujeta podatke o stanju prijavljenih kandidatov. Od 17. do 21. 6. 2024, odvisno od razporeda šol, poteka na srednjih šolah prvi krog izbirnega postopka in dejanski vpis prijavljenih kandidatov. Takoj, ko srednja šola prijavljene kandidate sprejme, se jim v aplikaciji spremeni status s "prijavljenega" v "sprejetega", zato trenutno podatki o stanju prijavljenih niso merodajni in pravilni. Podatke o številu prostih mest za drugi krog izbirnega postopka za kandidate, ki so prijavljeni na program z omejitvijo vpisa in v prvem krogu ne bodo sprejeti, najdete v rubriki "Omejitev vpisa", v tabeli prostih mest za drugi krog. Ko se bo prvi krog izbirnega postopka izvedel, pa bomo objavili Stanje vpisanih kandidatov.

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja

Šolska dokumentacija

Šolska dokumentacija za srednje šole predstavlja obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi za vpis in ob vpisu v srednje šole, za izpite v srednji šoli (popravne, predmetne, dopolnilne, diferencialne, delne) ter ob zaključku izobraževanja (zaključni izpiti, poklicna matura, splošna matura).

Obrazce šolske dokumentacije najdete znotraj posameznih storitev, ki so navedene spodaj. Obrazce za vpis v športni oddelek programa Gimnazija najdete znotraj storitve Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis.

Prijavnice

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Razpisi za vpis po šolskih letih

Na spodnjih povezavah najdete razpise za vpis v srednje šole in dijaške domove od šolskega leta 2019/20 dalje. Starejše razpise najdete na arhivski spletni strani ministrstva.