Skoči do osrednje vsebine

Temeljni namen delovanja dijaškega doma je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter vzgoja dijakov, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega okolja.

Dijaški domovi morajo delovati skladno z Vzgojnim programom za dijaške domove, upoštevajoč ustavno opredeljene človekove oziroma otrokove pravice in svoboščine oziroma sodobne splošno-človeške vrednote sobivanja v skupnostih.

Sprejem dijakov v dijaške domove

V dijaške domove se lahko vpišejo dijaki, vajenci ali študenti višjih strokovnih šol, na prosta mesta pa tudi študenti visokošolskih zavodov. Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, vsako leto objavi razpis za sprejem novincev v dijaške domove, v katerem je navedeno število razpoložljivih mest v posameznih domovih po Sloveniji. Dijaški domovi organizirajo tudi informativne dneve, na katerih si je možno ogledati njihove prostore.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Oskrbnina in sofinanciranje oskrbnine

Dijaki oziroma njihovi starši za nastanitev in prehrano v dijaškem domu plačujejo mesečno oskrbnino. Subvencijo oskrbnine lahko uveljavljajo družine z več dijaki, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu, pri čemer subvencija pripada za drugega in naslednje dijake.

Obvestilo

Omejitve vpisa v dijaške domove za šolsko leto 2020/2021 ne bo.

Vpis v dijaške domove za šolsko leto 2019/2020

Naziv Datum objave Rok prijave
25. 1. 2019
2. 4. 2019