Skoči do osrednje vsebine

Oddaja zbirne vloge za leto 2021

Navodila, priročniki, članki

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Vnaprej pripravljen obrazec s podatki o kmetijskem gospodarstvu

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do vnaprej pripravljenega obrazca, ki vključuje:

  • podatke iz RKG na dan 24. januar 2021 (opisni podatki o KMG, podatki o blokih in GERK-ih, največje upravičene površine),
  • največjo upravičeno površino za shemo neposrednih plačil »plačila za območja z naravnimi omejitvami«,
  • druge pomembne podatke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2021.

Register plačilnih pravic

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do vseh podatkov o plačilnih pravicah za kmetijsko gospodarstvo.

Podatki o površinah OOTT

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do podatkov o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2021 prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja.

Obrazci, šifranti in seznami

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja