Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oziroma obnovitvi prijave v kontrolo

Vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce, ki želijo pridobiti finančno podporo za leto 2021 v okviru Programa razvoja podeželja za ukrep ekološko kmetijstvo, pozivamo k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2020.

Slovenija ekološko kmetovanje podpira preko ukrepa ekološko kmetovanje (ukrep EK) v okviru Programa razvoja podeželja (PRP 2014-2020). Čeprav evropska zakonodaja, ki bo urejala izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 pri prehodu iz obstoječega v novo programsko obdobje (tako imenovana tranzicijska uredba), še ni sprejeta, bodo ekološki pridelovalci zaključene petletne obveznosti za ukrep ukrep EK v letu 2021 predvidoma lahko podaljšali za eno leto. Če so zaključene petletne obveznosti za eno leto podaljšali že v letu 2020, jih bodo v letu 2021 predvidoma lahko podaljšali še za eno leto.

Prav tako ekološke pridelovalce vabimo, da v letu 2021 v ukrep EK vstopijo na novo, saj na ta način podpirajo in promovirajo izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu namenjamo posebno pozornost.

Zato vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce, ki želijo pridobiti finančno podporo za leto 2021 v okviru PRP 2014-2020 za ukrep EK, pozivamo k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2020 pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil.