Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo prašičerejcem o roku za sporočanje staleža prašičev za ukrep dobrobit živali v januarju 2021

Uredba o ukrepu dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 bo sprejeta v četrtek 7. januarja 2021. Uredba določa obdobje trajanja obveznosti pri operaciji DŽ – prašiči od 9. januarja 2021 do 31. decembra 2021. Temu je prilagojen tudi rok za sporočanje staleža prašičev za mesec januar.

Vlagatelji, ki bodo v letu 2021 vlagali zahtevke za operacijo DŽ – prašiči, morajo podatke o staležu prašičev na dan 9. januar 2021 sporočiti v Centralni register prašičev najpozneje do 18. januarja 2021. Če so vlagatelji stalež prašičev na dan 1. januar 2021 že sporočili, le-ta ni veljaven, zato prosimo, da za mesec januar 2021 stalež ponovno sporočijo v navedenih datumih.

Za ostale mesece ostaja določba glede sporočanja staleža enaka kot v letu 2020, in sicer, da morajo upravičenci podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec.