Skoči do osrednje vsebine

Pomembna splošna obvestila glede uveljavljanja ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Ukinjen je samodejni prenos plačilnih pravic. Iz Registra kmetijskih gospodarstev bodo po uradni dolžnosti izločene vse površine, ki niso upravičene do plačil za kmetijske površine.

Ukinitev samodejnega prenosa plačilnih pravic:

Z uveljavitvijo spremembe Uredbe o shemah neposrednih plačilih se za leto 2021 ukinja samodejni prenos plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca med člani kmetije. Za prenos je zato treba oddati Vlogo za prenos plačilnih pravic. Za leto 2021 se pri izplačilih upoštevajo plačilne pravice, ki so prenešene do 28. februarja 2021.

Posodobitev GERK-ov in urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodasrstev (RKG):

V skladu s predpisi bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posodobilo GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) po uradni dolžnosti in izločilo vse neupravičene površine. Nosilci kmetijskih gospodarstev ne bodo prejeli izpisov iz RKG, bodo pa ti shranjeni v RKG aplikaciji. Če se nosilec kmetijskega gospodarstva ne strinja s posodobitvijo GERK-ov, ali so podatki v RKG neusklajeni glede na pogoje vpisa, lahko dejansko stanje svojih GERK-ov ali drugih podatkov uredi na pristojni upravni enoti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge. Z neusklajenimi podatki izpolnjevanja zbirne vloge za leto 2021 ne bo mogoče začeti.

Pomembna splošna obvestila glede uveljavljanja ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (podrobneje)

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja