Skoči do osrednje vsebine

Oddaja zbirne vloge za leto 2020

Zaradi epidemije je bil rok za oddajo zbirnih vlog podaljšan (redni rok do 15. 6. 2020, zamudni rok do 10. 7. 2020).

Novice

Navodila, priročniki, članki

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Vnaprej pripravljen obrazec s podatki o kmetijskem gospodarstvu

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do vnaprej pripravljenega obrazca, ki vključuje:

 • podatke iz RKG na dan 19. januar 2020 (opisni podatki o KMG, podatki o blokih in GERK-ih, največje upravičene površine),
 • največjo upravičeno površino za shemo neposrednih plačil »plačila za območja z naravnimi omejitvami«,
 • druge pomembne podatke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2020.

Podatki o površinah OOTT

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do podatkov o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2020 prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja.

Obrazci, šifranti in seznami

Uporabne vsebine

 • Neposredna plačila za kmetije

  Shema osnovnega plačila, kmetijske prakse iz naslova zelene komponente, plačilo za mlade kmete, plačilo za strna žita, plačilo za mleko v gorskih območjih, plačilo za zelenjadnice, shema za male kmete, splošni pogoji za prejemanje neposrednih plačil

 • Ekološka pridelava

  Ekološko kmetijstvo je način kmetovanja, ki ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine in varovanju celotnega okolja. Slovenija ima zaradi naravnih danosti, pestre krajinske strukture in bogate biotske raznovrstnosti odlične možnosti za razvoj ekološkega kmetijstva, ki med potrošniki pridobiva vedno večji pomen.

 • Register kmetijskih gospodarstev in evidenca dejanske rabe

  Register kmetijskih gospodarstev (RKG) je zbirka podatkov o kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji. Vpis v register omogoča vodenje podatkov o kmetijskih gospodarstvih in uveljavljanje raznih pravic, kot so ukrepi kmetijske politike. Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč je namenjena ugotavljanju dejanskega stanja rabe zemljišč.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin