Skoči do osrednje vsebine

1. januarja 2020 bo začel veljati prenovljen potni list za govedo

Spreminja se le oblika potnega lista, medtem ko pravila glede hrambe potnega lista in poročanja o premikih živali ostajajo nespremenjena.

1. januarja 2020 bo začel veljati prenovljen potni list za govedo. Novi potni list je v formatu A4, obrazca za odhod in prihod živali pa sta v manjšem formatu kot doslej. Spreminja se le oblika potnega lista, medtem ko pravila glede hrambe potnega lista in poročanja o premikih ostajajo nespremenjena.

Obstoječi potni listi, izdani pred letom 2020, ostanejo veljavni.

V zadnji spremembi Pravilnika o identifikaciji in registraciji goveda (Uradni list RS, št. 50/16 in 68/19) je dodan 6. odstavek 17. člena, ki določa, da je predloga obrazca potnega lista objavljena na spletni strani UVHVVR. Obrazec Potni list za govedo je kot priloga pravilnika črtan.

Predloge obrazcev Potni list za govedo so objavljene na spletni strani UVHVVR.