Skoči do osrednje vsebine

Spletni pregledovalnik informacij o terminih izdaje odločb

Vlagatelji vlog in zahtevkov za ukrepe kmetijske politike lahko na spletnih straneh pridobijo informacije o tem, v kakšni fazi obravnave je njihova vloga oziroma zahtevek in kdaj lahko pričakujejo odločbo oziroma izplačilo odobrenih sredstev.

Spletni pregledovalnik s podatki za zahtevke zbirnih vlog in aktualne tabele o obravnavi vlog in zahtevkov za javne razpise Programa razvoja podeželja 2014-2020 ter ostale ukrepe so vedno kot aktualno obvestilo dostopni na spletni strani s storitvami Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, v desnem stolpcu. Vsakič, ko Agencija objavi posodobljene podatke, obvestilo dobi nov datum.

Slikovni prikaz (klik na storitve, obvestilo je v desnem stolpcu)

Mesto objave aktualnih podatkov