Skoči do osrednje vsebine

Agencija bo v začetku novembra začela z izplačili OMD za leto 2020

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo po 28. oktobru 2020 začela z obračunavanjem predplačil za ukrep OMD - plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2020.

Tako kot lani, bodo tudi letos plačila OMD upravičencem izplačana v dveh delih. Za prvi del izplačila v višini 75 % pripadajočih sredstev za posamezno kmetijo bo Agencija izdala odločbe in izvedla predplačila v novembru. V novembru bo upravičencem skupno izplačanih okrog 28 milijonov evrov.

Po 1. decembru 2020 bo Agencija začela z izdajo rednih odločb za OMD, ki bo potekala v skladu z razpoložljivimi sredstvi za njihovo izplačilo. V decembru bo za izplačila OMD v proračunu na voljo 10 milijonov evrov.