Skoči do osrednje vsebine

Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali v letu 2020

V letu 2020 se rok za izvedbo usposabljanj za ukrep dobrobit živali podaljša iz 15. decembra 2020 na 23. februar 2021.

Vlada je na 43. seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 v letu 2020.

Z omenjeno uredbo se rok za izvedbo usposabljanj za ukrep dobrobit živali podaljša iz 15. decembra 2020 na 23. februar 2021. Datum, na katerega Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja za namen upravnega pregleda prevzame podatke iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja, pa se spremeni iz 15. januarja 2021 na 15. marec 2021.

Podaljšanje roka je potrebno zaradi omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19. S podaljšanjem roka se izvajalcem usposabljanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, omogoči izvedba usposabljanj za vse upravičence iz ukrepa dobrobit živali.