Skoči do osrednje vsebine

Agencija vlagatelje zahtevkov za ukrep »Dobrobit živali« za govedo in drobnico poziva k pravilnemu vpisovanju datumov začetka paše

Podatki v dnevnikih paše za govedo in drobnico na kmetijskem gospodarstvu morajo biti usklajeni z datumi na zahtevkih.

Govedo na paši

Agencija vlagatelje, ki uveljavljajo zahtevke za dobrobit živali za govedo in za drobnico obvešča, da je bilo zaradi izrednih razmer zaradi izbruha bolezni Covid-19 ob oddaji zahtevkov za leto 2020 omogočeno vpisovanje datumov začetka paše za nazaj. Vpisovanje datumov začetka paše za nazaj je v nekaterih primerih lahko povzročilo napake pri vnosu datumov na zahtevku in se ti razlikujejo od datumov paše, ki so zabeleženi v dnevniku paše na kmetijskem gospodarstvu vlagatelja.

Agencija zato vlagatelje poziva, da v svojih dnevnikih paše za govedo in drobnico preverijo datume začetka paše in datume paše na zahtevkih uskladijo z datumi paše v dnevnikih.

V primeru kontrole na kraju samem bo kontrolor med drugim preveril tudi dnevnik paše, pri tem pa bo popisal tudi morebitna odstopanja med datumi na zahtevku in datumi v dnevniku paše. Neusklajeni podatki lahko povzročijo znižanja izplačil.

Agencija vlagatelje zahtevkov za dobrobit živali za govedo obvešča tudi, da je pri vpisu datumov začetka paše na zahtevkih prišlo do primerov, ko so na zahtevku navedene živali, ki so bile rojene po vpisanem datumu začetka paše. Takšne napačne vnose je treba odpraviti, in sicer z dopolnitvijo zahtevka tako, da vlagatelj takšne živali umakne z zahtevka ali jim spremeni datum začetka paše.

 

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja