Skoči do osrednje vsebine

Objava površin, ki so prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja s prijavo v zbirni vlogi za leto 2020

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila iskalnik s podatki o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2020 prvič pridobile status Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT).

V skladu z 21. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil so na osnovi prijave površin v zbirni vlogi za leto 2020 nekatere površine GERK-ov z letom 2020 pridobile status OOTT. To pomeni, da jih nosilci ne smejo preorati ali spremeniti v drugo kmetijsko ali nekmetijsko rabo. V nasprotnem primeru bodo obravnavani kot kršitelji zelene komponente za kmetijsko prakso "Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja".

Nosilec kmetijskega gospodarstva podatke o teh površinah pridobi z vpisom KMG-MID številke v iskalnik.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja