Skoči do osrednje vsebine

Ukrep dobrobit živali v letu 2020

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020, ki prinaša nekatere spremembe pri izvajanju operacij dobrobit živali - govedo in dobrobit živali – drobnica. V letu 2020 se namreč uvaja spremenjen način izpolnitve in kontrole obveznosti glede tretiranja živali na podlagi predhodne koprološke analize.

Novica

Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v letu 2020. V njej sta opredeljeni vsebina in izvedba ukrepa z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije. Določa tudi način izračunavanja plačil in višino plačil ter podrobnejša izvedbena pravila v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil ter izključitev. V letu 2020 se bo ukrep dobrobit živali izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Namen ukrepa je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo zahteve ravnanja iz uredbe o navzkrižni skladnosti in običajno rejsko prakso iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Slovenija bo za izvedbo ukrepa v letu 2020 namenila do 7,2 milijona evrov. 25 % sredstev se bo zagotovilo iz proračuna RS, 75 % pa iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Uredba prinaša tudi nekaj sprememb, ki so pomembne za tiste nosilce kmetijskih gospodarstev, ki se nameravajo v letu 2020 vključiti v operaciji dobrobit živali - govedo in dobrobit živali – drobnica. V letu 2020 se uvaja spremenjen način izpolnitve in kontrole obveznosti glede tretiranja živali na podlagi predhodne koprološke analize.

Na podlagi omenjene uredbe bodo veterinarske organizacije, ki opravljajo koprološke analize, rezultate koproloških analiz vnašale v seznam koproloških analiz v spletnem portalu Volos.

Podatki iz seznama koproloških analiz (datum koprološke analize, število vzorcev blata in potrebnost tretiranja živali) se bodo uporabljali za upravni pregled že ob oddaji zahtevka za prej navedeni operaciji, kljub temu pa morajo upravičenci hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah.

Koprološka analiza in vnos podatkov v seznam koproloških analiz bosta morala biti izvedena pred oddajo zahtevka za ukrep dobrobit živali in hkrati pred začetkom paše v letu 2020.

Če podatki koproloških analiz ne bodo vnešeni v seznam koproloških analiz, nosilec ne bo mogel oddati zahtevka za operacijo dobrobit živali – govedo oziroma dobrobit živali – drobnica.

Nosilce kmetijskih gospodarstev, ki bodo oddali zahtevek za operacijo dobrobit živali – govedo oziroma zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica, opozarjamo, da bodo morali oddati vzorce blata za koprološko analizo najmanj osem dni pred oddajo navedenih zahtevkov.

Posebej morajo biti na ta rok pozorni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo oddali zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica, saj bodo morali zbirno vlogo in ta zahtevek vložiti najpozneje do 5. maja 2020.