Skoči do osrednje vsebine

Pridelovalci zelenjave, ki uveljavljajo proizvodno vezana plačila za zelenjadnice, naj bodo pozorni na izpolnjevanje pogojev

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pri pridelovalcih zelenjave opaža nekatere nepravilnosti, ki lahko pomenijo zmanjšanje ali zavrnitev izplačil za ukrep "Proizvodno vezana plačila za zelenjadnice".

Različna zelenjava

Zelenjava

V želji po zmanjšanju stopnje napake Agencija svetuje:

  • da pridelovalci zelenjadnic vse spremembe datumov setve ali sajenja ali predvidenega spravila, ki so jih navedli na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« in ki so lahko posledica različnih razlogov (npr. vreme, pogodba o odkupu...), sporočijo Agenciji vsaj tri dni pred iztekom datumov setve ali sajenja ali predvidenega spravila. Kontrole zelenjadnic na kraju samem se namreč izvajajo v napovedanem obdobju prisotnosti zelenjadnic, ki jo pridelovalci navedejo na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti«, zato je sporočanje sprememb nujno, saj v nasprotnem primeru kontrola lahko ugotovi neprisotnost zelenjadnic. Spremembo lahko pridelovalci sporočijo večkrat, obvezno pa jo morajo sporočiti vsakič, ko pride do spremembe pri datumih ali podskupinah kmetijskih rastlin (KMRS);
  • pri kontroli zelenjadnic na kraju samem kontrolorji preverjajo prijavljeno površino zelenjadnice z ustrezno gostoto. Za potrditev prisotnosti in ustrezne gostote zelenjadnic pri kontroli na kraju samem, ki poteka znotraj napovedanega obdobja prisotnosti na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti«, morajo biti zelenjadnice prisotne na površini (še v rastni dobi). Vidni ostanki pobrane zelenjadnice ne pomenijo ustrezne gostote in prisotnosti;
  • ustrezna gostota setve še ne zagotavlja tudi ustrezne gostote zelenjadnice v kasnejšem času (ob izvedbi kontrole). Pogosto se zgodi, da je vznik slab (vremenski vplivi, škodljivci, zapleveljene površine), nosilec pa zahtevka ne umakne ali ne sporoči višje sile. V takšnem primeru pride do prekomerne prijave, ki mora Agencija ustrezno sankcionirati;
  • spremembe zbirne vloge lahko vlagatelji oddajo tudi od doma (vstop v e-kmetijo, kvalificirano digitalno potrdilo).

Vsem pridelovalcem zelenjadnic svetujemo upoštevanje predpisanih pogojev in navedenih navodil.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja