Skoči do osrednje vsebine

Spremenjeni sta dve uredbi, pomembni za izvajanje ukrepov kmetijske politike

Vlada RS je na svoji 59. seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19 in 76/19) se sprejema zaradi:

 • popravka sklica na Sklep Evropske komisije o odobritvi 7. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in sklicev na spremembe EU predpisov, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja;
 • spremembe višine razpoložljivih sredstev za ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP), ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep EK) in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD) v skladu s 7. spremembo PRP 2014–2020;
 • ureditve postopka v primeru podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti za izvajanje ukrepov KOPOP in EK;
 • določitve izjeme glede obveznega vodenja evidenc pri operacijah ukrepa KOPOP Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Steljniki, Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri in Planinska paša;
 • določitve preverjanja ustreznosti petletnega kolobarja v okviru operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo ukrepa KOPOP;
 • določitve, kdaj se pri ukrepih KOPOP in EK zelenjadnica, za katero se uveljavlja podpora iz naslova Uredbe o shemah neposrednih plačil, upošteva kot kmetijska rastlina za namen izpolnjevanja obveznosti oziroma za plačilo za ukrepa KOPOP in EK;
 • uskladitve priloge 12 s Šifrantom vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
 • dopolnitve priloge 16 za primer podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti ukrepov KOPOP in EK.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil.

Uredba o shemah neposrednih plačil se spreminja in dopolnjuje zaradi:

 • popravka sklicev na spremembe predpisov EU, ki urejajo sheme za neposredna plačila;
 • določitve, kdaj se pri diverzifikaciji kmetijskih rastlin zelenjadnica, za katero se uveljavlja proizvodno vezana podpora za zelenjadnice in ni glavni posevek, upošteva kot kmetijska rastlina za namen izpolnjevanja obveznosti diverzifikacije;
 • poenostavitve postopkov, za katero določamo, da se »Izjava o odgovornosti in upravljanju kmetije« od leta 2020 naprej pošilja le, ko upravičenec prvič kot nosilec vzpostavi KMG ali če je prišlo do spremembe članov kmetije od lanske do letošnje oddaje zbirne vloge (priselitev, odselitev, polnoletnost …).
 • spremembe pri ukrepu podpora za zelenjadnice: po spremembi pogojev za leto ukrepa 2019 sta bila zaznana povečana pridelava določenih zelenjadnic in povečanje števila kmetijskih gospodarstev s skupno prijavljeno površino zelenjadnic več kot 5 ha, ki pa precej odstopa od slovenskega tržnega povprečja, ki je 1,5 ha na kmetijsko gospodarstvo; zato za leto 2020 uvajamo dodatno tehnično dokazilo, račune o pridelavi zelenjadnic, za KMG, ki prijavijo skupaj več kot 5 ha zelenjadnic.