Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo v zvezi z naslovom za vročanje odločb in drugih pisanj, vezanih na ukrepe skupne kmetijske in ribiške politike

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ima svoj Centralni register strank (CRS), ki je samodejno povezan s Centralnim registrom prebivalstva (CRP).

Evidence našega CRS so redno posodobljene, saj so vse spremembe v CRP dnevno samodejno prenešene v naš CRS.

Če stranka prijavi začasno prebivališče, Agencija pošto vroča na začasni naslov. Strankam svetujemo, da v primeru, da pošte ne želijo prejemati na svoj začasni naslov, tega uradno ukinejo na upravni enoti oz. svojo željo sporočijo na naš elektronski naslov: 

posta-snp.aktrp@gov.si.