Skoči do osrednje vsebine

Rok za oddajo zbirnih vlog za leto 2020 je podaljšan

Prvotni redni rok za oddajo zbirnih vlog (6. maj 2020) je podaljšan do 15. junija 2020, zamudni pa do 10. julija 2020.

Zaradi razglašene epidemije in preprečevanja širjenja virusa COVID-19 je bilo pri kmetijskih svetovalcih Javne službe kmetijskega svetovanja 16. marca 2020 prekinjeno izvajanje pomoči pri elektronskem izpolnjevanju in oddaji zbirnih vlog za leto 2020. Prav tako je bilo prekinjeno tudi delo na upravnih enotah in s tem povezano urejanje GERK-ov, ki so osnova za oddajo zahtevkov na površino.

28. aprila 2020 je Javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov, ponovno začela s pomočjo kmetom pri elektronskem izpolnjevanju in elektronski oddaji zbirnih vlog za leto 2020. 

Za vnos zbirne vloge pri kmetijskih svetovalcih se je obvezno treba predhodno dogovoriti za termin vnosa.

Nadaljevanje kampanje se izvaja z upoštevanjem preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe s korona virusom COVID-19.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja