Skoči do osrednje vsebine

Navodilo za uveljavljanje višje sile ob oddaji zbirne vloge v primeru COVID-19 in karantene

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja podaja navodilo vsem upravičencem za uveljavljanje višje sile v primeru, ko tik pred končnim rokom za oddajo zbirne vloge upravičenec zboli za COVID-19 ali mora v karanteno in zaradi tega ne more oddati zbirne vloge v rednem roku.

V primeru, ko upravičenec tik pred končnim rokom za oddajo zbirne vloge sam zboli za COVID-19 ali mora v karanteno in zato ne more pravočasno priti na vnos zbirne vloge oziroma nima možnosti, da bi podal pooblastilo za vnos zbirne vloge, gre za običajni primer višje sile, ki ga upravičenec sporoči Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin«, kjer navede razlog in priloži ustrezna dokazila.

Obrazec in navodila najdete na tej spletni povezavi. Obrazec za sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin izpolnite, priložite ustrezna dokazila in ga v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko storite, pošljite na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana ali v skenirani obliki na elektronski naslov aktrp@gov.si pod naslovom Sporočanje višje sile in izjemnih okoliščin. 

Le na podlagi odobrene vloge za višjo silo bo vaša zbirna vloga za leto 2021 lahko obravnavana brez znižanja plačil, četudi je vložena v zamudnem roku, torej od 7. maja do najkasneje 31. maja 2021 oziroma za vloge in zahtevke za drobnico od 6. maja do najkasneje 31. maja 2021.