Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi na predhodna izobraževanja za ukrep KOPOP

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Poteklo bo v treh terminih, in sicer v sredo, 31. marca 2021, v sredo, 21. aprila 2021 in v ponedeljek, 3. maja 2021.

Traviščni habitat

Traviščni habitat | Avtor DOPPS - Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

Usposabljanja za letošnje leto bodo potekala v spletni obliki preko aplikacije Webex. Upoštevajoč, da vsi zainteresirani udeleženci nimajo možnosti oziroma ustrezne opreme za udeležbo na spletnem usposabljanju, bodo le-tem zagotovljene tudi druge oblike usposabljanja. Tisti, ki se ne bodo mogli udeležiti spletnega usposabljanja, bodo na e-naslov prejeli e-povezavo za ogled gradiva oziroma bodo po pošti prejeli tiskano gradivo.

Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki se nameravajo vključiti v ukrep KOPOP in v obdobju 2014–2020 še niso opravila predhodnega usposabljanja. Ukrep KOPOP podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. V okviru ukrepa KOPOP bodo mogoči novi vstopi v naslednje operacije:

 • Posebni traviščni habitati,
 • Traviščni habitati metuljev,
 • Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov,
 • Steljniki,
 • Vodni viri,
 • Ohranjanje habitatov strmih travnikov,
 • Grbinasti travniki,
 • Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri,
 • Planinska paša,
 • Visokodebelni travniški sadovnjaki,
 • Ohranjanje mejic,
 • Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in
 • Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Izvajalec usposabljanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Usposabljanja bodo potekala tako, da bodo prijavljeni na spletno usposabljanje na e-naslov prejeli povezavo (link) preko katere bodo spremljali spletno usposabljanje. Po končanem usposabljanju bodo potrdilo o usposabljanju prejeli na e-naslov.

Vsi zainteresirani udeleženci se morajo obvezno predhodno prijaviti na enega od razpoložljivih terminov: 31. 3. 2021, 21. 4. 2021 ali 3. 5. 2021 tako da izpolnijo e–prijavnico. Usposabljanje bo potekalo od 9:20 do 14:45 ure, Prijavite se lahko najkasneje dva dni pred posameznim terminom. V primeru težav z elektronsko prijavo lahko pokličete na tel. številko 01/478-9016.

Po opravljenem usposabljanju boste lahko pri vašem kmetijskem svetovalcu oddali zbirno vlogo in se vključili v ukrep KOPOP.