Skoči do osrednje vsebine

Oddaja zbirne vloge za leto 2023

Oddaja zbirne vloge za sheme neposrednih plačil

Zbirno vlogo vložijo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo intervencije iz Strateškega načrta 2023-2027, sheme neposrednih plačil ter ostala izplačila.  

Vnos poteka od  31. marca 2023 do 10. julija 2023.

Navodila, priročniki, članki

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Vnaprej pripravljen obrazec s podatki o kmetijskem gospodarstvu

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do vnaprej pripravljenega obrazca.

Obrazci, šifranti in seznami