Skoči do osrednje vsebine

Javljanje obstoja višje sile po poplavah na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja

Stranke lahko skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (interventni zakon) javljajo višjo silo do 2. novembra 2023.

1. septembra 2023 je v veljavo stopil Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Ta se v 10. točki osredotoča na razširitev 39. člena Zakona o kmetijstvu, in sicer v 3. odstavku, ki določa, da se šteje uveljavljanje višje sile ali izjemne okoliščine, če stranka Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) v izjavi o ugotovljenem dejanskem stanju, ki jo poda v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 36.b člena Zakona o kmetijstvu, do 2. novembra 2023 obvesti o razlogu višje sile ali izjemne okoliščine, ki ima za posledico ugotovljene nepravilnosti. 

Agencija upravičence obvešča, da lahko obstoj višje sile sporoči prek obstoječega obrazca v sklopu storitve Oddaja zbirne vloge za leto 2023