Skoči do osrednje vsebine

Letna prijava pridelave rastlin

Pristojni inšpektorji in druge uradne osebe, ki opravljajo predpisane fitosanitarne preglede oz. uradni nadzor na mestih pridelave rastlin, morajo biti pravočasno seznanjeni z vrsto, obsegom in lokacijo pridelave pri posameznem pridelovalcu. Le tako lahko preglede tudi pravilno načrtujejo, predvsem glede najprimernejšega časa za pregled z oziroma na vrsto rastlin in potencialne škodljive organizme, ki jih lahko prizadenejo.

Postopek vložitve letne prijave pridelave

Registrirani pridelovalci predpisanih vrst semenskega in sadilnega materiala rastlin so zato dolžni vsakoletno prijaviti obseg in lokacijo pridelave pristojnim fitosanitarnim inšpektorjem ali pooblaščenim organom za fitosanitarni nadzor:

Obrazec zavezanec shrani na svoj računalnik in izpolni vsa obvezna polja glede izvajalca poslovnih dejavnosti, mesta / enote pridelave in vrste kmetijskih rastlin ali rastlinskega materiala.

Izpolnjen obrazec zavezanec pošlje po pošti (najbolje po elektronski pošti, v formatu excel) na naslov pristojnega območnega urada Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Rok za vložitev prijave pridelave

Prijava pridelave se vloži v naslednjih predpisanih rokih: 

  • najpozneje do 30. aprila za vse rastline za saditev, vključno s semenom, za katere pridelovalec izdaja RPL
  • za certificiran (uradno potrjen) razmnoževalni material v rokih, ki so predpisani za posamezen material.

Obrazci in navodila

  • Obrazec za vložitev letne prijave pridelave (2020)

    Obrazci, prijavnice | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Stroški

Za prijavo pridelave ni treba plačati upravne takse.

Dodatne informacije

Glej še informacije: