Skoči do osrednje vsebine

Letna prijava pridelave rastlin

Pristojni inšpektorji in druge uradne osebe, ki opravljajo predpisane fitosanitarne preglede na mestih pridelave rastlin, za katere se izdajajo rastlinski potni listi, morajo biti pravočasno seznanjeni z vrsto, obsegom in lokacijo pridelave pri posameznem pridelovalcu. Le tako lahko preglede tudi pravilno načrtujejo, predvsem glede najprimernejšega časa za pregled z ozirom na vrsto rastlin in potencialne škodljive organizme, ki jih lahko prizadenejo.

Postopek vložitve letne prijave pridelave

Registrirani pridelovalci predpisanih vrst semenskega in sadilnega materiala rastlin, za katere se izdajajo rastlinski potni listi, so zato dolžni vsakoletno prijaviti obseg in lokacijo pridelave pristojnim fitosanitarnim inšpektorjem ali pooblaščenim organom za fitosanitarni nadzor:

Prijava pridelave se pošlje po pošti (najbolje elektronski) na naslov pristojnega organa.

Rok za vložitev prijave pridelave

Prijava pridelave se vloži v naslednjih predpisanih rokih: 

  • najpozneje do 30. aprila za semensko pridelavo, drevesnice, trsnice in podobno,
  • za certificiran (uradno potrjen) razmnoževalni material v rokih, ki so predpisani za posamezen material.

Stroški

Za prijavo pridelave ni treba plačati upravne takse.

Dodatne informacije

Glej še informacije: