Skoči do osrednje vsebine

Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin

Imetniki dovoljenj za izdajanje rastlinskih potnih listov (RPL) oziroma njihove imenovane osebe z znanjem s področja zdravja rastlin morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje predpisanih obveznosti pri izdajanju RPL. V ta namen Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravi gradivo za preverjanje znanja in organizira predpisano preverjanje znanja.

Imetniki dovoljenj za izdajanje rastlinskih potnih listov (RPL) oziroma njihove imenovane osebe z znanjem s področja zdravja rastlin morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje predpisanih obveznosti pri izdajanju RPL. V ta namen Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravi gradivo za preverjanje znanja in organizira predpisano preverjanje znanja.

Preučitev gradiva

Pred pristopom na preverjanje znanja kandidat preuči vsebino gradiva za preverjanje znanja.

Gradivo za  usposabljanje obsega splošni in posebni del, ki je oblikovano kot datoteka z možnostjo interaktivnega kazala.

Splošni del

 • Predpisi in definicije
 • Škodljivi organizmi
 • Rastlinski potni listi: seznam rastlin za RPL, vrsta, oblika, vsebina, izdajanje, nameščanje in razveljavitev RPL, posebne zahteve
 • Obveznosti pri izdajanju RPL: letna prijava pridelave in sprememb podatkov, vodenje evidenc (sledljivost), vizualni pregledi in vzorčenje rastlin, oprema in objekti za izvajanje pregledov rastlin, učinkovit načrt za ukrepanje v primeru suma na ŠO, najboljše prakse in ukrepi za preprečevanje navzočnosti in širjenja ŠO,  ….
 • Uradni nadzor
 • Gradivo PID - splošni del

  Dokumentacije

*V prilogah 1-6 so v .docx dokumentih priložene datoteke v .xlsx obliki, kjer najdete podrobnejše informacije. Pred odpiranje datoteke se vam v naslovni vrstici pojavi pojavno okno (odvisno sicer od brskalnika, ki ga uporabljate). Odpiranje datoteke potrdite z gumbom "dovoli odpiranje" ali kaj podobnega. Najbolje je, da datoteko shranite lokalno na svoj disk.

Prijava na preverjanje znanja

Kandidat se za preverjanje znanja prijavi pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki razpiše več možnih terminov in način izvedbe preverjanja znanja.

Za prijavo je treba izpolniti prijavnico, v kateri kandidat izbere enega izmed možnih terminov preverjanja znanja in področje preverjanja znanja glede na vrste oziroma skupine rastlin.

Prijavnico se pošlje na naslov: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov: fito.uvhvvr@gov.si

Stroški

Za vložitev prijave in izdajo potrdila o opravljenem preverjanju znanja se plača upravna taksa po tarifni št. 1 in 4.2 Zakona o upravnih taksah v višini 9 €.

Taksa se plača ob prijavi na preverjanje znanja. Nakaže se na podračun Banke Slovenije in pri tem navede naslednje podatke:

 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • št. vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002
 • namen plačila: plačilo upravne takse za izdajo potrdila o opravljenem preverjanju znanja s področja zdravja rastlin
 • koda namena GOVT

Zakonodaja