Skoči do osrednje vsebine

Začasne proglasitve programov izkoreninjena in statusov »prost bolezni« za VHS/IHN v ribogojnicah, kompartmentih, conah/Provisional declarations of eradication programmes and statuses »disease free« of VHS/IHN for fish farms, compartments and zones

V skladu s poglavjema 3 in 4 Dela II Uredbe (EU) 2020/689 in členov 10 in 11 Uredbe (EU) 2020/2002 Uprava pripravi začasno proglasitev programa izkoreninjenja ali začasno proglasitev statusa prost VHS/IHN in jo objavi na spletni strani. O tem obvesti države članice in Evropsko komisijo. Če v roku 60 dni ni pripomb na objavljeno začasno proglasitev, postane proglasitev veljavna.

V skladu s poglavjema 3 in 4 Dela II Uredbe (EU) 2020/689 in členov 10 in 11 Uredbe (EU) 2020/2002 Uprava pripravi začasno proglasitev programa izkoreninjenja ali začasno proglasitev statusa prost VHS/IHN in jo objavi na spletni strani. O tem obvesti države članice in Evropsko komisijo. Če v roku 60 dni ni pripomb na objavljeno začasno proglasitev, postane proglasitev veljavna.

Začasne proglasitve/Provisional declarations