Skoči do osrednje vsebine

Živalski stranski proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi - odobritev in registracija nosilcev dejavnosti, obratov in objektov ter izdaja dovoljenj

Odobritev in registracija nosilcev dejavnosti, obratov in objektov ter izdaja dovoljenj

Zahteve, ki jih morajo nosilci dejavnosti upoštevati so navedene v ustreznih členih Uredbe (ES) št. 1069/2009 in Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011.

Predvsem je novost obveznost registracije prevoznikov, trgovcev in uvoznikov ki delujejo na področju živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Postopek registracije nosilcev dejavnosti, obratov in objektov, odobritve obratov in objektov ter postopek za izdajo dovoljenj so predpisani v Pravilniku o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS št. 35/2015 in 82/18)

Vloge se vložijo na pristojni območni urad UVHVVR na predpisanem obrazcu, osebno, po običajni ali po elektronski pošti.

Posebna dovoljenja TSE

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/10, 52/11, 44/13) morajo predelovalni obrati ŽSP kategorije 3 pridobiti posebno dovoljenje Uprave za:

  • dejavnost proizvodnje krvnih proizvodov neprežvekovalcev v obratu, ki predelujejo kri prežvekovalcev in neprežvekovalcev. Obrat mora izpolnjevati pogoje iz točke (c) Oddelka C, Poglavja IV Uredbe 999/2001 ES, kot je bila spremenjena z Uredbo 56/2013 ES.
  • dejavnost proizvodnje predelanih živalskih beljakovin neprežvekovalcev v obratu, ki predeluje ŽSP prežvekovalcev in neprežvekovalcev. Obrat mora izpolnjevati pogoje iz točke (c) Oddelka D, Poglavja IV Uredbe 999/2001 ES, kot je bila spremenjena z Uredbo 56/2013 ES.

VLOGA: Obrazec TSE-6

Nosilci dejavnosti pošljejo vlogo na območni urad UVHVVR, kjer imajo sedež.

Uvoz

ZAHTEVE GLEDE UVOZA ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV IN PRIDOBLJENIH PROIZVODOV:
V skladu z zahtevami iz 41. člena Uredbe (ES) 1069/2009, ter 30. členom izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011, je od 1. maja 2011 dalje dovoljen uvoz živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi in pridobljenih proizvodov izključno iz obratov v tretji državi, ki so odobreni in so uvrščeni na seznam obratov v sistemu TRACES.
Sezname obratov v tretjih državah najdete na spletni strani Evropske Komisije.