Skoči do osrednje vsebine

Centralni register hišnih živali - CRHŽ

Centralni register hišnih živali (CRHŽ) je spletna aplikacija, ki omogoča vodenje evidenc hišnih živali, njihovih lastnikov in lastništva, nadzor ali so lastniki psov v predpisanem obdobju cepili pse ter izvajanje kontrole psov ob ugrizu in vodenje evidenc nevarnih psov.

Centralni register hišnih živali (CRHŽ)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vodi Centralni register hišnih živali na podlagi 5. a člena Zakona o zaščiti živali in 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, in pristojne veterinarske organizacije, pridobijo osebne podatke od lastnikov hišnih živali ter za potrebe preverjanja točnosti pridobljenih podatkov tudi iz Centralnega registra prebivalstva. Osebni podatki o lastniku in živali se obdelujejo za vodenje in vzdrževanje Centralnega registra hišnih živali ter za odločanje po zakonu, ki ureja zaščito živali in po zakonu, ki ureja veterinarska merila skladnosti.

CRHŽ je spletna aplikacija, ki omogoča vodenje evidenc živali, njihovih lastnikov in lastništva, nadzor ali so lastniki psov v predpisanem obdobju cepili pse ter izvajanje kontrole psov ob ugrizu(preverjanje na steklino). Register omogoča tudi nadzor nad nevarnimi psi.

Register poleg vodenja evidenc o živalih omogoča tudi statistično obdelavo podatkov za različne namene kot na primer pregled nad številom registriranih psov in drugih hišnih živali v Sloveniji, pregled nad številom psov po občinah, pregled nad številom cepljenih psov v različnih obdobjih in podobno.

Centralni register hišnih živali nima statusa javnega registra. Osebni podatki lastnikov psov niso prosto dostopni in se lahko uporabijo le v skladu z zakonsko določenim namenom. Poleg vodenja evidenc je namen CRHŽ tudi omogočanje nadzora nad izvajanjem rednih cepljenj in kontrole ob ugrizih.

O dostopu do CRHŽ v skladu s predpisi o zaščiti živali odloči UVHVVR na podlagi oddane vloge na pripročenem obrazcu. 

Javni vpogled v podatke o hišnih živalih

CRHŽ ni javno dostopen, lahko pa v del podatkov o svojem hišnem ljubljenčku vpogledate preko spletne aplikacije, na povezavi Javni vpogled v podatke o hišnih živalih.

Preko vpisane številke mikročipa ali znamkice lahko dostopate do naslednjih podatkov: vpisom številke čipa ali značke. Dostopni so naslednji podatki številka mikročipa ali druga veljavna oznaka, datum rojstva živali, kraj bivanja lastnika živali, informacija o statusu živali (živa, izgubljena, odjavljena, mrtva, drugo) ter datum zadnjega in naslednjega cepljenja proti steklini. 

Če je psu z odločbo uradnega veterinarja dodeljen status nevarnega psa, se ob vpogledu v podatke o psu izpiše "nevaren pes".