Skoči do osrednje vsebine

Priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste IBR/IPV

Na podlagi interesa rejcev ter na pobudo veterinarjev praktikov je bil pripravljen Pravilnik, ki ureja pogoje za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa (IBR) in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (IPV). S tem pravilnikom je bila rejcem dana možnost, da z izvajanjem prostovoljnih ukrepov in zviševanjem zdravstvenega stanja svoje črede uradno pridobijo status proste črede, kar pomeni tudi prednosti pri prometu.

Priznanje in pridobitev statusa črede, proste IBR/IPV

Imetnik živali poda vlogo za pridobitev statusa na pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave). Vlogi imetnik živali priloži:

  • podpisano izjavo imetnika živali o zagotavljanju in izpolnjevanju pogojev iz točk c. in d. prvega odstavka 4. člena Pravilnika IBR/IPV; 
  • potrdilo veterinarja veterinarske organizacije o odsotnosti kliničnih znakov bolezni, ki ni starejše od sedem dni;
  • kopijo zapisnika o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa črede, proste IBR/IPV, ki ga izpolni veterinar; 
  • dokazilo o plačilu upravne takse.

Če so izpolnjeni predpisani pogoji, direktor OU Uprave izda imetniku odločbo o priznanju statusa črede, proste IBR/IPV.

Podrobnejši postopek je naveden v Obveznem navodilu o postopkih izvajanja Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste IBR/IPV (spodaj).