Skoči do osrednje vsebine

Registracija dejavnosti o preskrbi veterinarskih organizacij in poročanje o prodaji in uporabi zdravil

Registracija dejavnosti o preskrbi veterinarskih organizacij

Registracija dejavnosti o preskrbi veterinarskih organizacij (VO) se nanaša na promet oziroma prodajo (oskrbo) z zdravili, s sredstvi za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (biocidi).

Dejavnost oseb zasebnega in javnega prava (gospodarske družbe, zavodi in drugi), ki oskrbujejo veterinarske organizacije z zdravili in s sredstvi za dezinfekcijo, dezinsekcijo ter deratizacijo (biocidi), se registrirajo pri pristojnemu organu - Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Za registracijo je na voljo pripravljen obrazec.

Vsebinske podatke iz obrazca (registracija dejavnosti o preskrbi VO), oziroma izpolnjeni obrazec posredujte na elektronski naslov: zdravila.uvhvvr@gov.si.

Poročanje o prodaji in uporabi zdravil

Poročanje o prodaji zdravil predstavlja poročanje o prometu zdravil, ki poteka od trgovca z zdravili na debelo do maloprodaje, kakor tudi promet znotraj maloprodajnih mest. Slednji promet predstavlja promet zdravil za uporabo v humani medicini, vključujoč galenska zdravila v lekarnah, ki se na podlagi naročilnice izdajajo veterinarskim organizacijam.

Poročanje o uporabi zdravil veterinarskih organizacij predstavljata dve poročili.

  • Prvo poročilo se nanaša na poročilo o uporabi vseh zdravil.
  • Drugo poročilo se nanaša na poročilo o protimikrobnih zdravilih uporabljena po posameznih živalskih vrstah in kategorijah.

Termini za poročanje:

  • Veletrgovci, lekarne poročajo podatke o prodaji zdravil iz preteklega leta, ki se posredujejo od 10. januarja do 10. februarja tekočega leta.
  • Veterinarske organizacije poročajo podatke o uporabi:
    • vseh zdravil iz preteklega leta, ki se posredujejo do 15. januarja tekočega leta.
    • protimikrobnih zdravil po živalskih vrstah in kategorijah iz preteklega leta, ki se posreduje od 15. februarja do 30. aprila 2024. Vsa poročila v nadaljnjih letih, se posredujejo od 15. februarja do 15. marca tekočega leta.

Poročila se posredujejo enkrat letno na pristojni organ - UVHVVR. Poročila iz prve in tretje alineje predhodnega odstavka, se s pomočjo predloge posreduje v informacijski sistem pristojnega organa CIS UVHVVR, v aplikacijo ZDPROM/ZDUPOR.

Upravičenci za poročanje (veletrgovci, lekarne, veterinarske organizacije), ki prvič dostopate do aplikacije ZDPROM/ZDUPOR, posredujete izpolnjeno vlogo za dostop do aplikacije na e-naslov zdravila.uvhvvr@gov.si.

Upravičenci s strani UVHVVR prejmete povratno informacijo o potrditvi vaše vloge. V nadaljevanju prejmete geslo za dostop do aplikacije.

Za strokovno in tehnično pomoč v zvezi z vnašanjem poročil v medmrežno aplikacijo ZDPROM/ZDUPOR smo pripravili posebna navodila o uporabi aplikacije in vzorec Excelove datoteke za pripravo dokumenta za uvoz podatkov v aplikacijo.