Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev izjave o prehranski varnosti (FCI)

Žive živali in živali zaklane zunaj klavnice (gojena divjad in nujni zakol) spremlja v klavnico izjava nosilca živilske dejavnosti , ki je živali vzredil, o identiteti živali. V izjavi o podatkih o prehranjevalni verigi morajo biti zabeleženi vsi veterinarski proizvodi ali druga sredstva, ki so bila dana živali, datumi dajanja in karence. Nosilci živilske dejavnosti, ki upravljajo klavnice, morajo zahtevati, sprejemati, preverjati oziroma upoštevati pri svojem ravnanju podatke o prehranjevalni verigi v zvezi z vsemi živalmi razen z divjadjo, poslanimi ali namenjenimi za pošiljanje v klavnico.

Izjava o prehranski varnosti

 • FCI v slovenskem jeziku

  Obrazci, prijavnice
 • FCI v angleškem jeziku

  Obrazci, prijavnice
 • FCI v nemškem jeziku

  Obrazci, prijavnice
 • FCI v italijanskem jeziku

  Obrazci, prijavnice
 • FCI v madžarskem jeziku

  Obrazci, prijavnice
 • Navodilo za izpolnjevanje obrazca

  Navodila