Skoči do osrednje vsebine

Oddaja zbirne vloge za leto 2022

Oddaja zbirne vloge za sheme neposrednih plačil

Zbirno vlogo vložijo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike, sheme neposrednih plačil ter ostala izplačila.  

Vnos poteka od  24. februarja do 6. maja.

Prenos plačilnih pravic

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Vnaprej pripravljen obrazec s podatki o kmetijskem gospodarstvu

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do vnaprej pripravljenega obrazca, ki vključuje:

  • podatke iz RKG na dan 23. 1. 2022 (opisni podatki o KMG, podatki o blokih in GERK-ih, največje upravičene površine);
  • največjo upravičeno površino za shemo neposrednih plačil »plačila za območja z naravnimi omejitvami«;
  • druge pomembne podatke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2022.

Podatki o površinah OOTT

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do podatkov o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2022 prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja.

Obrazci, šifranti in seznami

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja