Skoči do osrednje vsebine

Oddaja zbirne vloge za leto 2022

Navodila, priročniki, članki

Prenos plačilnih pravic

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Vnaprej pripravljen obrazec s podatki o kmetijskem gospodarstvu

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do vnaprej pripravljenega obrazca, ki vključuje:

  • podatke iz RKG na dan 23. 1. 2022 (opisni podatki o KMG, podatki o blokih in GERK-ih, največje upravičene površine);
  • največjo upravičeno površino za shemo neposrednih plačil »plačila za območja z naravnimi omejitvami«;
  • druge pomembne podatke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2022.

Podatki o površinah OOTT

Z vnosom KMG-MID številke v iskalnik lahko dostopate do podatkov o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2022 prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja.

Obrazci, šifranti in seznami

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja