Skoči do osrednje vsebine

Agencija je začela z izdajo odločb za izplačilo finančne pomoči zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa in proizvodnji vina zaradi epidemije Covid-19

Upravičencem bo v tem tednu izplačanih več kot 3,7 mio evrov pomoči.

Odločbo o odobritvi finančne pomoči zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije Covid-19 bo prejelo 3.579 nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so utrpeli izpad dohodka za obdobje zakola, odpreme ali izvoza goveda od 13. 3. 2020 do 15. 4. 2020. Upravičencem bo že v tem tednu skupno izplačanih 0,8 mio evrov pomoči.

Odločbo o odobritvi finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije Covid-19 bo prejelo 1.922 vinarjev, ki jim bo v naslednjih dneh izplačanih 2,9 mio evrov pomoči.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja