Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

Za pripravo predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič 7. decembra 2022 s sklepom imenoval Delovno skupino za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

Splošni podatki

vodja: dr. Janez Vogrinc
namestnica vodje: dr. Stanka Lunder – Verlič
strokovna tajnika: Sebastijan Magdič in Maša Bizovičar

Ministrstvo je 7. novembra 2022 javno pozvalo strokovnjake in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja, da kandidirajo za člana oziroma članico delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Na podlagi javnega poziva in 16. člena Zakona o državni upravi je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič 7. decembra 2022 izdal sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Vodja in člani delovne skupine so imenovani za čas do priprave predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, predvidoma do konca leta 2023. Delovna skupina lahko za posamezna področja svojega delovanja vzpostavi delo v podskupinah. Organizacijo in način dela ureja Poslovnik Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Pristojnosti

Nalogi delovne skupine:

 • priprava predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 in
 • svetovanje ministru, pristojnemu za izobraževanje, glede vprašanj, povezanih z razvojem vzgoje in izobraževanja.

Sestava delovne skupine

Vodja skupine je dr. Janez Vogrinc, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, namestnica vodje je dr. Stanka Lunder – Verlič, MVI, članice in člani pa so:

 1. Peter Jenič, Osnovna šola Otočec
 2. mag. Darja Harb, Šolski center Ptuj
 3. dr. Danijela Makovec Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 4. dr. Mara Cotič, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 5. dr. Janez Krek, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 6. Mojca Dimec Bogdanovski, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
 7. mag. Simona Rogič Ožek, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
 8. dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 9. Radmila Bikić Magdić, Glasbena šola Slovenska Bistrica, Zveza slovenskih glasbenih šol
 10. dr. Petra Štirn Janota, Zavod Petida, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 11. Denis Hofman, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru
 12. dr. Mojca Juriševič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 13. dr. Stanka Preskar, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 14. dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center
 15. Helena Žnidarič, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
 16. mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije
 17. dr. Mihaela Zavašnik, Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 18. dr. Marjan Šimenc, Pedagoški inštitut
 19. mag. Jožica Frigelj, Osnovna šola Ketteja in Murna
 20. Miran Štempihar, Srednja šola Jesenice
 21. mag. Mateja Urbančič Jelovšek, Osnovna šola Majde Vrhovnik
 22. Gregor Deleja, Občina Celje
 23. dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 24. Janja Bogataj, Vrtec Škofja Loka
 25. Marijana Kolenko, Osnovna šola Lava Celje
 26. dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 27. Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
 28. mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo
 29. dr. Mojca Štraus, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Mandat delovne skupine traja do priprave predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, predvidoma do konca leta 2023.

Podskupine delovne skupine

Za obravnavanje posameznih področij iz svoje pristojnosti Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 na predlog vodje skupine vzpostavi delo v podskupinah in imenuje vodje ter člane podskupin.

1. Podskupina družbeni razvoj ter vloga vzgoje in izobraževanja

 1. Janez Krek, vodja
 2. Marjan Šimenc, namestnik vodje
 3. Anton Baloh, zunanji član
 4. Janja Bogataj
 5. Nataša Bucik
 6. Mojca Dimec Bogdanovski
 7. Slavko Gaber
 8. Darja Harb
 9. Peter Jenič
 10. Marijana Kolenko
 11. Petra Štirn Janota
 12. Branimir Štrukelj
 13. Tanja Vilič Klenovšek
 14. Helena Žnidarič

2. Podskupina zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za optimalni razvoj posameznika

 1. dr. Mojca Juriševič, vodja
 2. mag. Simona Rogič Ožek, namestnica vodje
 3. mag. Nataša Bucik
 4. Mojca Dimec Bogdanovski
 5. mag. Denis Hofman
 6. mag. Marijana Kolenko
 7. dr. Milena Košak Babuder, zunanja članica
 8. dr. Katja Košir, zunanja članica
 9. dr. Ana Kozina, zunanja članica
 10. dr. Janez Krek
 11. dr. Stanka Lunder – Verlič
 12. dr. Maja Matrić, zunanja članica
 13. dr. Stanka Preskar
 14. dr. Andrejka Slavec Gornik
 15. Boris Štih, zunanji član
 16. dr. Petra Štirn Janota

3. Podskupina poučevanje, učenje, spremljanje napredka ter preverjanje in ocenjevanje znanja

 1. dr. Milena Ivanuš Grmek, vodja
 2. mag. Mateja Urbančič Jelovšek, namestnica vodje
 3. dr. Mara Cotič
 4. Polona Češarek, zunanja članica
 5. Gregor Deleja
 6. mag. Jožica Frigelj
 7. Peter Jenič
 8. dr. Mojca Juriševič
 9. Boris Klančnik, zunanji član
 10. mag. Marijana Kolenko
 11. dr. Janez Krek
 12. dr. Marta Licardo, zunanja članica
 13. dr. Stanka Lunder – Verlič
 14. dr. Danijela Makovec Radovan
 15. dr. Igor Pesek, zunanji član
 16. mag. Simona Rogič Ožek
 17. dr. Andrejka Slavec Gornik
 18. dr. Marjan Šimenc
 19. dr. Damijan Štefanc
 20. dr. Tina Štemberger, zunanja članica
 21. Miran Štempihar
 22. dr. Mojca Štraus

4. Podskupina strokovni in karierni razvoj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

 1. dr. Danijela Makovec Radovan, vodja
 2. mag. Jožica Frigelj, namestnica vodje
 3. Elido Bandelj, zunanji član
 4. Janja Bogataj
 5. dr. Mara Cotič
 6. dr. Slavko Gaber
 7. mag. Darja Harb
 8. dr. Milena Ivanuš Grmek
 9. dr. Marija Javornik, zunanja članica
 10. dr. Mojca Juriševič
 11. dr. Miha Lovšin, zunanji član
 12. Metka Podpečan, zunanja članica
 13. Urška Šraj, zunanja članica
 14. dr. Damijan Štefanc
 15. dr. Tina Štemberger, zunanja članica
 16. Miran Štempihar
 17. dr. Janez Vogrinc
 18. dr. Mihaela Zavašnik

5. Podskupina sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

 1. dr. Mojca Štraus, vodja
 2. Janja Bogataj, namestnica vodje
 3. dr. Gašper Cankar, zunanji član
 4. Gregor Deleja
 5. Saša Grašič, zunanja članica
 6. mag. Simona Rogič Ožek
 7. dr. Simon Slokan, zunanji član
 8. Tanja Taštanoska, zunanja članica
 9. mag. Mateja Urbančič Jelovšek
 10. dr. Janez Vogrinc
 11. dr. Mihaela Zavašnik

6. Podskupina vzgojno-izobraževalni sistem

 1. dr. Damijan Štefanc, vodja
 2. dr. Danijela Makovec Radovan - namestnica vodje
 3. Beba Adamič Tomič, zunanja članica
 4. Radmila Bikić Magdić
 5. dr. Slavko Gaber
 6. mag. Darja Harb
 7. Branimir Štrukelj
 8. mag. Tanja Vilič Klenovšek
 9. Helena Žnidarič
 10. dr. Andreja Barle Lakota, zunanja članica
 11. mag. Stane Berzelak, zunanja članica
 12. dr. Maja Hmelak, zunanja članica
 13. Darko Mali, zunanji član
 14. Magdalena Međeral, zunanja članica
 15. dr. Borut Mikulec, zunanji član
 16. Barbara Novinec, zunanja članica
 17. dr. Branko Slivar, zunanji član
 18. dr. Veronika Tašner, zunanja članica
 19. Nives Zore, zunanja članica
 20. dr. Darko Zupanc, zunanji član
 21. mag. Renata Zupanc Grom, zunanja članica

Dokumenti