Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

Za pripravo predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič 7. decembra 2022 s sklepom imenoval Delovno skupino za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

Splošni podatki

vodja: dr. Janez Vogrinc
namestnici vodje: dr. Stanka Lunder – Verlič in Jerneja Bone
strokovna tajnika: Sebastijan Magdič in Maša Bizovičar

Ministrstvo je 7. novembra 2022 javno pozvalo strokovnjake in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja, da kandidirajo za člana oziroma članico delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Na podlagi javnega poziva in 16. člena Zakona o državni upravi je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič 7. decembra 2022 izdal sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Vodja in člani delovne skupine so imenovani za čas do priprave predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, predvidoma do konca leta 2023. Delovna skupina lahko za posamezna področja svojega delovanja vzpostavi delo v podskupinah. Organizacijo in način dela ureja Poslovnik Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Dogodki

  do
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Javna predstavitev mnenj o bralni pismenosti v Sloveniji

Skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 (NPVI) vabi na javno predstavitev mnenj o bralni pismenosti v Sloveniji.

 
Ljubljana

Vabilo na javno razpravo o predmetniku osnovne šole

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033 vabi na javno razpravo o predmetniku osnovne šole. Javna razprava bo potekala v četrtek, 22. junija 2023 ob 10. uri, v veliki dvorani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Pristojnosti

Nalogi delovne skupine:

 • priprava predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 in
 • svetovanje ministru, pristojnemu za izobraževanje, glede vprašanj, povezanih z razvojem vzgoje in izobraževanja.

Sestava delovne skupine

Vodja skupine je dr. Janez Vogrinc, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, namestnici vodje sta dr. Stanka Lunder – Verlič, MVI, in Jerneja Bone, MVI, članice in člani pa so:

 1. Radmila Bikić Magdić, Glasbena šola Slovenska Bistrica, Zveza slovenskih glasbenih šol
 2. Sašo Božič, OŠ Mengeš
 3. Nataša Bucik, Ministrstvo RS za kulturo
 4. Mara Cotič, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 5. Darja Harb, ŠC Ptuj
 6. Denis Hofman, OŠ Križevci
 7. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 8. Peter Jenič, OŠ Otočec
 9. Mojca Juriševič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 10. Silvija Komočar, Vrtec Mavrica Brežice in Skupnost vrtcev Slovenije
 11. Janez Krek, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 12. Stanka Preskar, Zavod RS za šolstvo
 13. Simona Rogič Ožek, CIRIUS Kamnik
 14. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center
 15. Andrej Sotošek, Andragoški center Republike Slovenije
 16. Marjan Šimenc, Pedagoški inštitut
 17. Miran Štempihar, SŠ Jesenice
 18. Mojca Štraus, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
 19. Mateja Urbančič Jelovšek, OŠ Majde Vrhovnik
 20. Mihaela Zavašnik, Šola za ravnatelje, Zavod RS za šolstvo
 21. Amalija Žakelj, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 22. Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

Mandat delovne skupine traja do priprave predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, predvidoma do konca leta 2023.

Podskupine delovne skupine

Za obravnavanje posameznih področij iz svoje pristojnosti Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 na predlog vodje skupine vzpostavi delo v podskupinah in imenuje vodje ter člane podskupin.

1. Podskupina družbeni razvoj ter vloga vzgoje in izobraževanja

 1. Janez Krek, vodja
 2. Marjan Šimenc, namestnik vodje
 3. Anton Baloh, zunanji član
 4. Nataša Bucik
 5. Darja Harb
 6. Peter Jenič
 7. mag. Andrej Sotošek
 8. Helena Žnidarič

2. Podskupina zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za optimalni razvoj posameznika

 1. dr. Mojca Juriševič, vodja
 2. mag. Simona Rogič Ožek, namestnica vodje
 3. mag. Nataša Bucik
 4. Sašo Božič, OŠ Mengeš
 5. mag. Denis Hofman
 6. dr. Milena Košak Babuder, zunanja članica
 7. dr. Katja Košir, zunanja članica
 8. dr. Ana Kozina, zunanja članica
 9. dr. Janez Krek
 10. dr. Stanka Lunder – Verlič
 11. dr. Maja Matrić, zunanja članica
 12. dr. Stanka Preskar
 13. dr. Andrejka Slavec Gornik
 14. Boris Štih, zunanji član
 15. Agata Zupančič, zunanja članica

3. Podskupina poučevanje, učenje, spremljanje napredka ter preverjanje in ocenjevanje znanja

 1. dr. Milena Ivanuš Grmek, vodja
 2. mag. Mateja Urbančič Jelovšek, namestnica vodje
 3. Jerneja Bone
 4. dr. Mara Cotič
 5. Polona Češarek, zunanja članica
 6. Peter Jenič
 7. dr. Mojca Juriševič
 8. Boris Klančnik, zunanji član
 9. dr. Janez Krek
 10. dr. Marta Licardo, zunanja članica
 11. dr. Stanka Lunder – Verlič
 12. Adelija Perne, zunanja članica
 13. dr. Igor Pesek, zunanji član
 14. mag. Simona Rogič Ožek
 15. dr. Andrejka Slavec Gornik
 16. dr. Marjan Šimenc
 17. dr. Tina Štemberger, zunanja članica
 18. Miran Štempihar
 19. dr. Mojca Štraus

4. Podskupina strokovni in karierni razvoj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

 1. dr. Amalija Žakelj, vodja 
 2. dr. Mara Cotič
 3. mag. Darja Harb
 4. dr. Milena Ivanuš Grmek
 5. dr. Mojca Juriševič
 6. Silvija Komočar, zunanja članica
 7. dr. Miha Lovšin, zunanji član
 8. dr. Črtomir Majek, zunanji član
 9. Metka Podpečan, zunanja članica
 10. Urška Šraj, zunanja članica
 11. dr. Tina Štemberger, zunanja članica
 12. Miran Štempihar
 13. dr. Janez Vogrinc
 14. dr. Mihaela Zavašnik

5. Podskupina sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

 1. dr. Mojca Štraus, vodja
 2. Tanja Taštanoska, namestnica vodje
 3. dr. Gašper Cankar, zunanji član
 4. Saša Grašič, zunanja članica
 5. Silvija Komočar
 6. mag. Simona Rogič Ožek
 7. dr. Simon Slokan, zunanji član
 8. mag. Mateja Urbančič Jelovšek
 9. dr. Janez Vogrinc
 10. dr. Mihaela Zavašnik

6. Podskupina vzgojno-izobraževalni sistem

 1. dr. Janez Vogrinc, vodja
 2. Beba Adamič Tomič, zunanja članica
 3. dr. Andreja Barle Lakota, zunanja članica
 4. mag. Stane Berzelak, zunanji član
 5. Radmila Bikić Magdić
 6. mag. Darja Harb
 7. Darko Mali, zunanji član
 8. Magdalena Međeral, zunanja članica
 9. mag. Andrej Sotošek
 10. dr. Branko Slivar, zunanji član
 11. Nives Zore, zunanja članica
 12. dr. Darko Zupanc, zunanji član
 13. mag. Renata Zupanc Grom, zunanja članica
 14. Helena Žnidarič

Dokumenti