Skoči do osrednje vsebine

Ustanovna seja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je prvič sestala Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanje za obdobje 2023-2033.

Oblikovanje delovne skupine sledi koalicijski zavezi o celoviti prenovi šolskega sistema, ki je ena ključnih prioritet dela vlade dr. Roberta Goloba. Prav tako uresničujemo napoved, ki izhaja iz koalicijskega dogovora o strokovni razpravi o vsebinski nadgradnji izobraževanja v smeri družbenih in tehnoloških sprememb ter zavezo, da bodo prenovo pripravljali strokovnjaki in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja.

S tem namenom je ministrstvo novembra 2022 javno pozvalo strokovnjake in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja, da kandidirajo za članico oziroma člana delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi in omenjenega javnega poziva je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič decembra 2022 izdal sklep o imenovanju Delovne skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 (Delovna skupina NPVI).

Vodja Delovne skupina NPVI je dr. Janez Vogrinc s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, članice in člani skupine pa so:

 • Romana Epih, Vrtec Medvode,
 • Peter Jenič, Osnovna šola Otočec,
 • mag. Darja Harb, Šolski center Ptuj,
 • dr. Danijela Makovec Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
 • dr. Mara Cotič, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
 • dr. Janez Krek, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
 • Mojca Dimec, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana,
 • mag. Simona Rogič Ožek, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik,
 • dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,
 • Radmila Bikić Magdić, Glasbena šola Slovenska Bistrica, Zveza slovenskih glasbenih šol, 
 • dr. Petra Štirn Janota, Zavod Petida, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,
 • Denis Hofman, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru,
 • dr. Mojca Juriševič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
 • dr. Stanka Preskar, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
 • dr. Andrejka Slavec Gornik, Državni izpitni center,
 • Helena Žnidarič, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
 • mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije,
 • dr. Mihaela Zavašnik, Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
 • dr. Marjan Šimenc, Pedagoški inštitut,
 • mag. Jožica Frigelj, Osnovna šola Ketteja in Murna,
 • Miran Štempihar, Srednja šola Jesenice,
 • mag. Mateja Urbančič Jelovšek, Osnovna šola Majde Vrhovnik,
 • Gregor Deleja, Gimnazija Celje Center,
 • dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
 • Janja Bogataj, Vrtec Škofja Loka,
 • Marijana Kolenko, Osnovna šola Lava Celje,
 • dr. Slavko Gaber, Univeza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
 • Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
 • Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Mojca Štraus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Stanka Lunder – Verlič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Članice in člani Delovne skupine NPVI so se na seji seznanili s poslovnikom skupine ter predvideno časovnico prihodnjih srečanj. Predstavljena so jim bila strokovna izhodišča za pripravo nacionalnega programa, ki jih je oblikovala interna skupina strokovnjakov na ministrstvu. Slednja vključujejo rezultate najnovejših strokovnih spoznanj, dosežkov nacionalnih evalvacijskih študij, ciljnih raziskovalnih projektov in rezultate več poskusov uvajanja različnih sprememb v vzgojno-izobraževalni sistem in razvojnih projektov.

Poleg krovne delovne skupine je predvideno tudi oblikovanje manjših podskupin, njihovo delo bo osredotočeno na naslavljanje zlasti naslednjih vsebinskih področij:

 • strokovni in karierni razvoj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju;
 • poučevanje, učenje, spremljanje napredka ter preverjanje in ocenjevanje znanja;
 • zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za optimalni razvoj posameznika;
 • družbeni razvoj ter vloga vzgoje in izobraževanja;
 • vzgojno-izobraževalni sistem ter
 • sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Oblikovanje strateškega dokumenta za področje vzgoje in izobraževanja poteka sočasno s kurikularno prenovo učnih načrtov, končno besedilo programa bo pripravljeno predvidoma do konca leta 2023, javna obravnava pa bo v januarju 2024.