Skoči do osrednje vsebine

Regijski posvet o predlogu Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 v Novem mestu

Po regijskem posvetu v Škofji Loki je tokrat potekal regijski posvet o Nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja 2023–2033 v Novem mestu.

Dogodek je potekal v prostorih Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. V uvodnem delu je vodja delovne skupine dr. Janez Vogrinc predstavil glavne rešitve osnutka predloga nacionalnega programa, v drugem delu pa je potekala razprava o dokumentu v manjših skupinah. Kot je poudaril dr. Vogrinc, gre za osnutek predloga nacionalnega programa, saj bo delovna skupina v marcu in aprilu organizirala več regijskih posvetov in drugih srečanj z različnimi deležniki, da dobi povratne informacije o predlaganih rešitvah in na tej podlagi nato pripravi končni predlog dokumenta.

V razpravah po skupinah so udeleženci naslovili številne pobude. Še posebej so bile izpostavljene teme, kot so pomen gibanja in dodatna ura športne vzgoje v osnovni in srednji šoli, ocenjevanje znanja v šolah, avtonomija in ugled učiteljev ter njihov strokovni in karierni razvoj, vloga staršev, vloga mature in prehod na univerzitetni študij z dodatnim predmetom poklicne mature ter samoevalvacija in zunanja evalvacija šol. Srečanja se je udeležilo več kot 60 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so prišli iz vrtcev, osnovnih šol, gimnazij, srednjih strokovnih in poklicnih šol ter glasbenih šol.

Naslednje regijsko srečanje bo v sredo, 27. marca, na Osnovni šoli Danila Lokarja v Ajdovščini.

Vodja delovne skupini stoje v dvorani govori udeležencem, ki sedijo v klopeh. Za njim je projekcija na platnu.

V uvodnem delu je dr. Janez Vogrinc predstavil osnutek predloga nacionalnega programa | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

1 / 3